Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-09-13 Informacja o wyniku z przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach, składającej się z działki nr 1236/5, obręb ewidencyjny Zdzieszowice, stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 1236/5 położonej w obrębie geodezyjnym Zdzieszowice, stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice, odbył się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w sali B-112, w dniu 5 września 2022r., o godz. 9:00.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Przedmiotem przetargu została objęta nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej nr 1236/5, arkusz mapy: 10, obręb ewidencyjny: 160505_4.0007, Zdzieszowice, o powierzchni działki: 0,3083 ha, w tym: N - 0,3083 ha, jednostka rejestrowa gruntów: G2402. Nieruchomość jest zapisana w Księdze Wieczystej Nr GP1K/00070943/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

• Osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 2
• Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu:

74.661,00 zł brutto (cena zawiera w sobie podatek VAT w stawce 23%)

5. Najwyższa cena osiągniętą w przetargu:

84.000,00 zł brutto (cena zawiera w sobie podatek VAT w stawce 23%)

6. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu

7. Data sporządzenia i podania do publicznej wiadomości powyższej informacji o wyniku przetargu:

Dnia 13.09.2022 r.

PDF2022-09-13 - informacja o wyniku przetargu (71,51KB)