Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1699561494171576771848372596251932553004600000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12132099223116608113268124287135238134761133114102249135446166400151679
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1084091181171619361410061352271407427996912747810176311721596775114269
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
102525881988631085206829459360290497107826104819103057105811101409
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11006711349812423992625973968460210740210931210627310789593193112239
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6768558311550905718691068557717453178076100671796427646787149
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
514027142563147467995273276761618416363965630729566119059534
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
484803014229744308843280530128361573652933162397465020549437
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1015170132014833121371462092731110
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 252802
 2. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości
  Wyświetleń: 149882
 3. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 139328
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 89594
 5. Świadczone usługi
  Wyświetleń: 82311
 6. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 81151
 7. Oferty pracy
  Wyświetleń: 68056
 8. Projekty i informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 49976
 9. Inne
  Wyświetleń: 39165
 10. Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 38695
 11. Instytucje samorządowe
  Wyświetleń: 37436
 12. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2012
  Wyświetleń: 37396
 13. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy
  Wyświetleń: 34940
 14. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 33528
 15. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 32780
 16. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 30886
 17. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 29034
 18. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 28740
 19. Rada Miejska kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 28075
 20. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 27991
 21. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 27232
 22. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 26802
 23. Wykaz aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 26754
 24. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 26738
 25. Audyt i kontrole wewnętrzne
  Wyświetleń: 25596
 26. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 25024
 27. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 24211
 28. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 23805
 29. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 23492
 30. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM
  Wyświetleń: 23113
 31. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 22834
 32. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 22627
 33. Burmistrz - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 22086
 34. Statut gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 21290
 35. Struktura Urzędu
  Wyświetleń: 20621
 36. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 20550
 37. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 20518
 38. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 20385
 39. Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 19994
 40. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 19706
 41. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 19335
 42. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 19227
 43. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 19178
 44. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 18893
 45. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 18876
 46. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 - 2006
  Wyświetleń: 18864
 47. Lokalny Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 18545
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 18391
 49. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 18310
 50. Protokoły sesji
  Wyświetleń: 18214
 51. Pobierz programy
  Wyświetleń: 18210
 52. Stawki podatkowe
  Wyświetleń: 18192
 53. Graficzny podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 18180
 54. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 18180
 55. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 17948
 56. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 17715
 57. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17685
 58. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17609
 59. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 17448
 60. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 17447
 61. Ogłoszenia RM
  Wyświetleń: 17434
 62. Zarządzenia w sprawie wdrożania i utrzymania systemu zarządzania jakością
  Wyświetleń: 17322
 63. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2015
  Wyświetleń: 17245
 64. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2012r.
  Wyświetleń: 17133
 65. Sekretarz Gminy - Brygida Bukowińska
  Wyświetleń: 17123
 66. Akty prawne
  Wyświetleń: 17098
 67. Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 17095
 68. Komisja Spraw Społecznych - protokoły
  Wyświetleń: 16952
 69. Zwolnienia podatkowe
  Wyświetleń: 16951
 70. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji
  Wyświetleń: 16935
 71. Komisja Rewizyjna - protokoły
  Wyświetleń: 16916
 72. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły
  Wyświetleń: 16915
 73. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16761
 74. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły
  Wyświetleń: 16735
 75. Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16676
 76. Skarbnik Gminy - Zdzisława Krukowska
  Wyświetleń: 16657
 77. Uchwały MRM
  Wyświetleń: 16183
 78. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 16056
 79. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2010-2015
  Wyświetleń: 16032
 80. Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 15983
 81. Azbest
  Wyświetleń: 15949
 82. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15800
 83. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 15491
 84. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 15487
 85. Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu miasta Zdzieszowice
  Wyświetleń: 15048
 86. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 15044
 87. Fn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
  Wyświetleń: 14984
 88. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 14833
 89. Informacje o budżecie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 14313
 90. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminngo "Czysty Region"
  Wyświetleń: 14293
 91. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
  Wyświetleń: 13857
 92. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 13811
 93. Rada Miejska kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 13765
 94. Komisja Samorządowo-Środowiskowa
  Wyświetleń: 13759
 95. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 13738
 96. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 13708
 97. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 13687
 98. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 13314
 99. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 13103
 100. Fn-P/04 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 12993
 101. GMR/12 - Zezwolenie na uprawę maku i konopii włóknistych
  Wyświetleń: 12792
 102. Wybory uzupełniające
  Wyświetleń: 12519
 103. Zamówienia Publiczne 2015
  Wyświetleń: 12513
 104. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 12138
 105. GMR/08 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 11706
 106. Język migowy - korzystanie z usług tłumacza
  Wyświetleń: 11683
 107. IN/01 - Decyzja o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 11607
 108. Fn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 11564
 109. SO.01 - Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 11545
 110. Fn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne
  Wyświetleń: 11496
 111. GK/11 - Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 11452
 112. Fn-P/10 - Ulgi lokalne
  Wyświetleń: 11382
 113. Fn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych
  Wyświetleń: 11337
 114. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 11294
 115. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2012 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 11278
 116. Fn-P/09 - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)
  Wyświetleń: 11231
 117. Burmistrz Zdzieszowic
  Wyświetleń: 11124
 118. Fn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne
  Wyświetleń: 11123
 119. Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 11109
 120. IN/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 11088
 121. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 10969
 122. GMR/14 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
  Wyświetleń: 10859
 123. GK/13 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 10837
 124. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2013
  Wyświetleń: 10735
 125. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2009-2014
  Wyświetleń: 10643
 126. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 10484
 127. Petycje
  Wyświetleń: 10480
 128. GMR/13 - Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 10316
 129. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2013 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 10266
 130. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 10264
 131. GK/14 - Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego
  Wyświetleń: 10256
 132. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 10242
 133. GMR/05 - Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia
  Wyświetleń: 10211
 134. Zarządzenia Burmistrza z roku 2013
  Wyświetleń: 10170
 135. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2013
  Wyświetleń: 10075
 136. GMR/01 - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 10044
 137. Fn-P/11 - Wydawanie interpretacji podatkowych
  Wyświetleń: 10038
 138. Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 10032
 139. GMR/02 - Ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 10002
 140. SG.0050.469.2017
  Wyświetleń: 10001
 141. OŚ/06 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 9925
 142. GMR/09 - Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
  Wyświetleń: 9898
 143. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 9867
 144. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2012
  Wyświetleń: 9834
 145. GMR/10 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 9793
 146. OR/02 - Wnoszenie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 9744
 147. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 9736
 148. GMR/07 - Rozgraniczanie nieruchomości
  Wyświetleń: 9710
 149. GK/10 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 9709
 150. Zamówienia Publiczne 2013
  Wyświetleń: 9697
 151. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły
  Wyświetleń: 9664
 152. GMR/15 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 9626
 153. GMR/06 - Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 9612
 154. GK/09 - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  Wyświetleń: 9551
 155. GK/07 - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 9480
 156. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2012
  Wyświetleń: 9467
 157. GMR/03 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 9463
 158. Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 9439
 159. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 9437
 160. OŚ/02 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 9401
 161. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 9395
 162. OR/03 - Poświadczenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 9315
 163. Zarządzenia Burmistrza z roku 2012
  Wyświetleń: 9286
 164. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 9187
 165. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 9187
 166. GK/12 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 9107
 167. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 9066
 168. Skład MRM 2016-2018
  Wyświetleń: 9035
 169. OŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 8989
 170. GMR/04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 8924
 171. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 8923
 172. GK/08 - Zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 8897
 173. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 8874
 174. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 8872
 175. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 8746
 176. OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
  Wyświetleń: 8741
 177. Projekty uchwał z roku 2013
  Wyświetleń: 8711
 178. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 8661
 179. GMR/11 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 8648
 180. Referat Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 8607
 181. Statut MRM
  Wyświetleń: 8557
 182. Zarządzenia Burmistrza z roku 2015
  Wyświetleń: 8473
 183. SG.120.13.2013
  Wyświetleń: 8457
 184. OR/04 - Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 8456
 185. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2013
  Wyświetleń: 8367
 186. Zastępca Burmistrza - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 8357
 187. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 8312
 188. Zarządzenia Burmistrza z roku 2014
  Wyświetleń: 8183
 189. Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 8094
 190. Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego
  Wyświetleń: 8001
 191. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2014
  Wyświetleń: 7983
 192. Projekty uchwał z roku 2014
  Wyświetleń: 7936
 193. Wybory ponowne 2017
  Wyświetleń: 7844
 194. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2014
  Wyświetleń: 7736
 195. Zamówienia Publiczne 2014
  Wyświetleń: 7732
 196. Protokoły MRM
  Wyświetleń: 7721
 197. Borecki Antoni
  Wyświetleń: 7694
 198. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 7689
 199. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 7615
 200. Zamówienia Publiczne 2012
  Wyświetleń: 7613
 201. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7575
 202. Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - wyniki
  Wyświetleń: 7507
 203. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2015 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 7500
 204. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2014
  Wyświetleń: 7452
 205. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7444
 206. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2015
  Wyświetleń: 7411
 207. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7408
 208. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7313
 209. Projekty uchwał z roku 2015
  Wyświetleń: 7263
 210. OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
  Wyświetleń: 7194
 211. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 7188
 212. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żyrowej
  Wyświetleń: 7174
 213. Zarządzenia Burmistrza z roku 2016
  Wyświetleń: 7122
 214. Oferty pracy 2014
  Wyświetleń: 7118
 215. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7112
 216. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7110
 217. OR/01 - Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów dzienników ustaw, monitorów polskich, dzienników urzędowych
  Wyświetleń: 7076
 218. Informacje ogólne PSP1
  Wyświetleń: 7066
 219. Zarządzenia Burmistrza z roku 2018
  Wyświetleń: 7057
 220. Konsultacje społeczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program usuwania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 6951
 221. Kontrole w 2012 roku
  Wyświetleń: 6935
 222. Rewitalizacja Parku Miejskiego (OŚiGW)
  Wyświetleń: 6886
 223. Przebudowa budynku żłobka
  Wyświetleń: 6864
 224. Osadzin Barbara
  Wyświetleń: 6815
 225. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i na Burmistrza Zdzieszowic w 2014 r.
  Wyświetleń: 6789
 226. Mulorz Werner
  Wyświetleń: 6758
 227. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6723
 228. Udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6703
 229. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 6697
 230. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 6689
 231. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2010r.
  Wyświetleń: 6678
 232. Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 6676
 233. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6659
 234. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 6658
 235. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2016 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6656
 236. Ciż Halina
  Wyświetleń: 6651
 237. Klama Jerzy
  Wyświetleń: 6607
 238. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 6606
 239. 2016-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 6568
 240. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2016
  Wyświetleń: 6567
 241. Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 6518
 242. Kontrole w 2011 roku
  Wyświetleń: 6517
 243. Wystąpienie pokontrolne Ośrodek Prfilaktyki w Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6500
 244. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2013r.
  Wyświetleń: 6481
 245. Konkursy ofert 2013
  Wyświetleń: 6443
 246. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 6441
 247. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2011r.
  Wyświetleń: 6406
 248. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2015
  Wyświetleń: 6387
 249. „Stacja Jarzębina” zaprasza
  Wyświetleń: 6376
 250. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 6339
 251. Oleksin Bogdan
  Wyświetleń: 6262
 252. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6245
 253. Kontrole w 2010 roku
  Wyświetleń: 6243
 254. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 6239
 255. Zarządzenia Burmistrza z roku 2017
  Wyświetleń: 6238
 256. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 6232
 257. Kontrole w 2013 roku
  Wyświetleń: 6228
 258. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 6222
 259. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6203
 260. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 6177
 261. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 6175
 262. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji z roku 2012
  Wyświetleń: 6162
 263. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 6122
 264. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 6115
 265. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 6115
 266. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 6114
 267. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 6106
 268. Dyrektor Żłobka Samorządowego
  Wyświetleń: 6101
 269. Wystąpienie pokontrolne Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6068
 270. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 6068
 271. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 6066
 272. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic z 25 kwietnia 2013 r. w związku z przekwalifikowaniem Zakładu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6041
 273. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6038
 274. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 6037
 275. Wystąpienie pokontrolne Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6014
 276. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 5999
 277. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 5993
 278. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 5991
 279. Protokoły sesji z roku 2013
  Wyświetleń: 5967
 280. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 5966
 281. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5963
 282. Zawiadomienie o Sesji w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 5960
 283. Zamówienia Publiczne 2018
  Wyświetleń: 5953
 284. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5940
 285. Protokoły GRS
  Wyświetleń: 5883
 286. Wystąpienie pokontrolne Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5874
 287. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 5856
 288. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5843
 289. Kontrole w 2008 roku
  Wyświetleń: 5834
 290. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5814
 291. Protokoły sesji z roku 2014
  Wyświetleń: 5789
 292. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5766
 293. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 5765
 294. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 5758
 295. Projekty uchwał z roku 2012
  Wyświetleń: 5748
 296. Kontrole w 2009 roku
  Wyświetleń: 5717
 297. Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5704
 298. SG.120.13.2015
  Wyświetleń: 5635
 299. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 5622
 300. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5609
 301. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 marca 2014r.
  Wyświetleń: 5607
 302. Zawiadomienie o Sesji w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 5581
 303. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 5578
 304. Wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach
  Wyświetleń: 5577
 305. Protokoły sesji z roku 2012
  Wyświetleń: 5560
 306. Kontrole w 2007 roku
  Wyświetleń: 5559
 307. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 5468
 308. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5468
 309. Wieczorek Antoni
  Wyświetleń: 5435
 310. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW)
  Wyświetleń: 5413
 311. 2012.03.19 - Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany-odprowadzenie wód z pól do cieku Padół (OŚiGW)
  Wyświetleń: 5386
 312. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 5381
 313. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 5377
 314. Potas Mirosław
  Wyświetleń: 5365
 315. Przebudowa budynku żłobka - II etap
  Wyświetleń: 5364
 316. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2017 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5362
 317. Zawiadomienie o Sesji w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 5348
 318. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 5330
 319. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 5329
 320. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 5304
 321. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2012
  Wyświetleń: 5302
 322. Wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzieszowicach ( poprawa estetyki ).
  Wyświetleń: 5289
 323. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 5284
 324. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 5281
 325. Uchwały GRS
  Wyświetleń: 5265
 326. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
  Wyświetleń: 5254
 327. Zakup urządzeń zabawowych (celem doposażenia istniejących placów zabaw)
  Wyświetleń: 5254
 328. Zawiadomienie o Sesji w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 5235
 329. Miejska Komisja Wyborcza w Zdzieszowicach (2014)
  Wyświetleń: 5232
 330. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2014
  Wyświetleń: 5199
 331. Protokoły sesji z roku 2015
  Wyświetleń: 5192
 332. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2017
  Wyświetleń: 5185
 333. Kontrole w 2014 roku
  Wyświetleń: 5181
 334. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - Tranzyt Januszkowice - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 5175
 335. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 5162
 336. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 5159
 337. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5137
 338. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 5127
 339. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 5120
 340. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2015r.
  Wyświetleń: 5112
 341. Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 5088
 342. Zawiadomienie o Sesji w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 5060
 343. Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5055
 344. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 5048
 345. Dane osobowe
  Wyświetleń: 5036
 346. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 5019
 347. OR/05 - Wnoszenie petycji
  Wyświetleń: 5019
 348. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 5011
 349. Plan oraz sprawozdanie z wykonania audytu
  Wyświetleń: 5005
 350. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4986
 351. SO.17 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 4979
 352. Kontrole w 2015 roku
  Wyświetleń: 4974
 353. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 4965
 354. USC/01 - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4963
 355. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006r.
  Wyświetleń: 4937
 356. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 4931
 357. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 4924
 358. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2013
  Wyświetleń: 4907
 359. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 4904
 360. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2013
  Wyświetleń: 4897
 361. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 4887
 362. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 4880
 363. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 4876
 364. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 stycznia 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4875
 365. Zawiadomienie o Sesji - 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4865
 366. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4861
 367. SG.0050.304.2013
  Wyświetleń: 4856
 368. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005r.
  Wyświetleń: 4848
 369. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4848
 370. GK/03 - Wypis i wyrys z miejscowego planu
  Wyświetleń: 4846
 371. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4846
 372. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 4833
 373. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 4822
 374. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 4822
 375. USC/03 - Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4806
 376. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4805
 377. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 4800
 378. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4799
 379. Zawiadomienie o Sesji - 27.11.2012r.
  Wyświetleń: 4785
 380. Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad dla kontraktu II i III
  Wyświetleń: 4766
 381. Projekty uchwał na Sesje w dniu 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 4766
 382. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2016
  Wyświetleń: 4765
 383. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 4758
 384. Dane adresowe PP2
  Wyświetleń: 4754
 385. Projekty uchwał na Sesję w dniu 20.09.2012r.
  Wyświetleń: 4738
 386. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4733
 387. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4727
 388. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4713
 389. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2018
  Wyświetleń: 4703
 390. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4692
 391. Komunikat MKW z dnia 17.10.2014 w sprawie losowania numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 4680
 392. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4669
 393. Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 4669
 394. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 4668
 395. Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej.
  Wyświetleń: 4660
 396. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4659
 397. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4653
 398. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4652
 399. Wąsik-Kudla Monika
  Wyświetleń: 4646
 400. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4639
 401. Zawiadomienie o sesji w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 4625
 402. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4599
 403. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 4599
 404. Zawiadomienie o sesji w dniu 18 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 4586
 405. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.
  Wyświetleń: 4584
 406. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4580
 407. OŚ/03 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4580
 408. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4577
 409. Zawiadomienie o Sesji w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 4575
 410. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 4559
 411. Decyzje wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 4553
 412. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r.
  Wyświetleń: 4542
 413. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 4542
 414. Komunikat MKW z dnia 20.10.2014 w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4540
 415. Decyzje wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 4528
 416. Projekty uchwał na Sesje w dniu 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4521
 417. OR/06 - Rejestr instytucji kultury, których organizatorem hest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4515
 418. Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 4511
 419. GK/04 - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
  Wyświetleń: 4508
 420. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4507
 421. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4502
 422. Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej (posesja nr 15) i ul. Górnej (posesja nr 1) - OŚiGW
  Wyświetleń: 4498
 423. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4495
 424. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 4489
 425. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 4489
 426. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 4487
 427. GK/05 - Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania z MPZP
  Wyświetleń: 4476
 428. Dane adresowe
  Wyświetleń: 4472
 429. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 4471
 430. IN/04 - Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 4452
 431. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2014
  Wyświetleń: 4449
 432. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4448
 433. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 4447
 434. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2016
  Wyświetleń: 4442
 435. Decyzje wydane w 2007r.
  Wyświetleń: 4439
 436. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2014
  Wyświetleń: 4437
 437. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2016
  Wyświetleń: 4436
 438. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 marca 2013r.
  Wyświetleń: 4434
 439. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23.04.2013r.
  Wyświetleń: 4433
 440. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 4430
 441. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 4428
 442. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 4428
 443. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 4422
 444. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 4420
 445. 2016-01-07 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4416
 446. Projekty uchwał na Sesję w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 4409
 447. Inne 2012
  Wyświetleń: 4406
 448. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka Samorządowego.
  Wyświetleń: 4398
 449. SO.18 - Wydawanie Karty Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 4387
 450. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 4381
 451. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 4371
 452. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2012r.
  Wyświetleń: 4370
 453. Zawiadomienie o Sesji - 20.09.2012
  Wyświetleń: 4365
 454. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4364
 455. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 4358
 456. Konsultacje z mieszkańcami sołectw Jasiona i Żyrowa dotyczące zmiany granic Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa oraz zmiany Statutu Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa
  Wyświetleń: 4351
 457. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4351
 458. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy
  Wyświetleń: 4347
 459. SO.04 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców w części A i w części B
  Wyświetleń: 4341
 460. Projekty uchwał na Sesję w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 4335
 461. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 4334
 462. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 4332
 463. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 4327
 464. Wenio Stanisław
  Wyświetleń: 4321
 465. GK/06 - Wstępny podział nieruchomości
  Wyświetleń: 4317
 466. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2016r.
  Wyświetleń: 4316
 467. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 4314
 468. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r.
  Wyświetleń: 4310
 469. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 4308
 470. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 4301
 471. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.02.2013r.
  Wyświetleń: 4299
 472. USC/05 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4298
 473. Zawiadomienie o Sesji - 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 4294
 474. GK/02 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4293
 475. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 4292
 476. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 4292
 477. USC/02 - Rejestracja zgonów
  Wyświetleń: 4277
 478. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4277
 479. Decyzje wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 4269
 480. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 4268
 481. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 4268
 482. Projekty uchwał na Sesję w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 4262
 483. 2014-01-16 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4259
 484. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2015
  Wyświetleń: 4254
 485. USC/06 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 4252
 486. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap
  Wyświetleń: 4249
 487. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 4243
 488. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 4241
 489. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 4235
 490. SG.0050.137.2012
  Wyświetleń: 4230
 491. 2012.06.08 - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku
  Wyświetleń: 4229
 492. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2007r.
  Wyświetleń: 4229
 493. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 4228
 494. SO.16 - Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 4226
 495. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2005r.
  Wyświetleń: 4217
 496. SO.11 - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 4216
 497. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VII nabór
  Wyświetleń: 4213
 498. Projekty uchwał na Sesję w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 4210
 499. 2015-12-22 Ogłoszenie o odwołaniu ogłoszonego na dzień 4 luty 2016r. przetargu - Zdzieszowice, ul. Filarskiego 19
  Wyświetleń: 4209
 500. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 4209
 501. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 4203
 502. Projekty uchwał z roku 2016
  Wyświetleń: 4200
 503. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 4191
 504. SO.02 - Wydawanie zaświadczeń z dokumentacji dowodów osobistych
  Wyświetleń: 4188
 505. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009r.
  Wyświetleń: 4187
 506. Zarządzenia Burmistrza z roku 2019
  Wyświetleń: 4183
 507. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 4182
 508. SO.03 - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym
  Wyświetleń: 4173
 509. SO.05 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 4173
 510. Ogłoszenia, Zarządzenia, Obwieszczenia
  Wyświetleń: 4171
 511. Projekty uchwał ana Sesję w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 4167
 512. Remont systemu filtrów wody na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach_2
  Wyświetleń: 4165
 513. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2006r.
  Wyświetleń: 4160
 514. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 4159
 515. GK/01 - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 4158
 516. USC/04 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4156
 517. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 4155
 518. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 4155
 519. OŚ/07 - Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego
  Wyświetleń: 4140
 520. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 4136
 521. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 4122
 522. Protokoły sesji z roku 2016
  Wyświetleń: 4119
 523. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 4101
 524. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4098
 525. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 4085
 526. 2012.02.29 - Remont koryta cieku melioracyjnego w Krępnej (za posesją Laskowski, Przybyła)-OŚiGW
  Wyświetleń: 4081
 527. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2008r.
  Wyświetleń: 4079
 528. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4079
 529. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 4066
 530. SO.12 - Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
  Wyświetleń: 4061
 531. Zakup 3 huśtawek typu „konik” oraz urządzenia zabawowego ze środków Samorządu Mieszkańców Stare Osiedle.
  Wyświetleń: 4059
 532. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 4053
 533. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października 2015r.
  Wyświetleń: 4052
 534. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 4051
 535. Wystąpienie pokontrolne Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4049
 536. SO.07 - Przyjmowanie wniosków o udotępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 4047
 537. Inne 2013
  Wyświetleń: 4046
 538. SO.06 - Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 4046
 539. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 4043
 540. SG.0050.176.2012
  Wyświetleń: 4034
 541. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 4033
 542. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 4032
 543. Petycje 2015
  Wyświetleń: 4023
 544. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 4014
 545. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2011 r.
  Wyświetleń: 4014
 546. Petycje 2016
  Wyświetleń: 4012
 547. GK/15 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 4011
 548. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 lutego 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4002
 549. SO.14 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 3998
 550. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3989
 551. SG.120.11.2012
  Wyświetleń: 3988
 552. Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3986
 553. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3980
 554. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3979
 555. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 3976
 556. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3975
 557. SG.0050.147.2012
  Wyświetleń: 3975
 558. Remont systemu filtrów na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3969
 559. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3963
 560. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3957
 561. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 3956
 562. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3955
 563. Zaproszenie do złożenia oferty "Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach"
  Wyświetleń: 3954
 564. SO.08 - Zgłoszenie pobytu stalego, zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 3948
 565. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3947
 566. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012 r.
  Wyświetleń: 3947
 567. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3945
 568. SG.0050.135.2012
  Wyświetleń: 3934
 569. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3929
 570. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3926
 571. SG.120.14.2015
  Wyświetleń: 3926
 572. Modernizacja ul. Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3920
 573. SG.120.6.2013
  Wyświetleń: 3919
 574. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3918
 575. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3911
 576. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3911
 577. SO.15 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową
  Wyświetleń: 3902
 578. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3896
 579. SG.120.23.2012
  Wyświetleń: 3896
 580. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 3894
 581. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3894
 582. Budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. Nowej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3892
 583. REMONT OBRÓBEK PAPOWYCH I KOMINÓW NA CZĘŚCI BASENOWEJ W PG W ZDZIESZOWICACH 2
  Wyświetleń: 3890
 584. Remont budynku ul. Filarskiego 27
  Wyświetleń: 3884
 585. SG.120.6.2012
  Wyświetleń: 3881
 586. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3880
 587. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3879
 588. SG.0050.236.2012
  Wyświetleń: 3874
 589. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2013r.
  Wyświetleń: 3865
 590. SG.0050.130.2012
  Wyświetleń: 3861
 591. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3859
 592. Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3856
 593. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3852
 594. USC/07 - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa
  Wyświetleń: 3849
 595. Remont zniszczonego oświetlenia - odtworzenie zniszczonego w kolizji stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3847
 596. XVII/137/2012
  Wyświetleń: 3845
 597. SO.10 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 3840
 598. SG.120.25.2013
  Wyświetleń: 3838
 599. SG.0050.149.2012
  Wyświetleń: 3822
 600. SG.120.1.2012
  Wyświetleń: 3821
 601. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3819
 602. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3818
 603. SG.0050.230.2012
  Wyświetleń: 3818
 604. SG.0050.141.2012
  Wyświetleń: 3813
 605. SG.0050.260.2013
  Wyświetleń: 3797
 606. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3791
 607. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 3791
 608. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3790
 609. Ogłoszenia PSP nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3783
 610. Zarządzenie nr 13/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3781
 611. SG.0050.144.2012
  Wyświetleń: 3777
 612. SG.120.24.2012
  Wyświetleń: 3777
 613. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3769
 614. 15.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3768
 615. 19.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3767
 616. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3764
 617. SG.120.10.2012
  Wyświetleń: 3760
 618. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3756
 619. Wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach (przy nowobudowanym kościele)
  Wyświetleń: 3755
 620. 2016-04-04 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3749
 621. 2016-01-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19 - zaplanowanym na dzień 21 marca 2016r.
  Wyświetleń: 3748
 622. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 3747
 623. SG.120.2.2013
  Wyświetleń: 3744
 624. Przebudowa budynku żłobka - II etap (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy numeru konta)
  Wyświetleń: 3738
 625. Wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz. 479 w Jasionej (OŚiGW)
  Wyświetleń: 3734
 626. 2013-11-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3733
 627. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2015
  Wyświetleń: 3733
 628. Projekty Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 3732
 629. 04.07.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3727
 630. SG.0050.129.2012
  Wyświetleń: 3727
 631. SG.0050.254.2013
  Wyświetleń: 3719
 632. SO.13 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za samotnego
  Wyświetleń: 3716
 633. SG.120.20.2012
  Wyświetleń: 3712
 634. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3711
 635. 08.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Jasiona
  Wyświetleń: 3707
 636. SG.0050.142.2012
  Wyświetleń: 3706
 637. SO.09 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3700
 638. SG.120.1.2013
  Wyświetleń: 3698
 639. Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej do posesji nr 5 i 7 - OŚiGW
  Wyświetleń: 3692
 640. SG.0050.128.2012
  Wyświetleń: 3688
 641. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Jasionej
  Wyświetleń: 3687
 642. SG.0050.125.2012
  Wyświetleń: 3686
 643. 2013-12-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 3685
 644. SG.120.3.2014
  Wyświetleń: 3684
 645. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3679
 646. Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15 oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 3677
 647. SG.0050.165.2012
  Wyświetleń: 3667
 648. SG.0050.124.2012
  Wyświetleń: 3666
 649. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3656
 650. 2013-09-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3651
 651. Remont pomieszczeń szatni chłopców obok sali gimnastycznej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3651
 652. SG.0050.143.2012
  Wyświetleń: 3651
 653. SG.120.5.2012
  Wyświetleń: 3647
 654. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2015
  Wyświetleń: 3637
 655. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3634
 656. SG.120.9.2012
  Wyświetleń: 3632
 657. SG.0050.287.2013
  Wyświetleń: 3625
 658. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2016r.
  Wyświetleń: 3622
 659. SG.120.12.2013
  Wyświetleń: 3621
 660. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 3617
 661. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3617
 662. SG.0050.262.2013
  Wyświetleń: 3614
 663. 2012-01-26 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3613
 664. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3611
 665. SG.0050.119.2012
  Wyświetleń: 3607
 666. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3604
 667. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2013 roku
  Wyświetleń: 3604
 668. SG.0050.269.2013
  Wyświetleń: 3602
 669. SG.0050.145.2012
  Wyświetleń: 3600
 670. SG.120.25.2012
  Wyświetleń: 3600
 671. SG.0050.252.2013
  Wyświetleń: 3597
 672. SG.120.15.2013
  Wyświetleń: 3595
 673. 2015-07-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3593
 674. SG.0050.166.2012
  Wyświetleń: 3592
 675. SG.120.9.2013
  Wyświetleń: 3586
 676. Ogłoszenia GRS
  Wyświetleń: 3583
 677. Remont obróbek papowych i kominów na części basenowej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3583
 678. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2014r.
  Wyświetleń: 3579
 679. 2013-10-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3570
 680. Kontrole w 2016 roku
  Wyświetleń: 3570
 681. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 3567
 682. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 3567
 683. Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3566
 684. SG.0050.258.2013
  Wyświetleń: 3563
 685. Przebudowa budynku żłobka - II etap (pytania i odpowiedzi)
  Wyświetleń: 3562
 686. SG.0050.263.2013
  Wyświetleń: 3557
 687. Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 3553
 688. 2012.03.01 - Remont zniszczonego oświetlenia-remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego
  Wyświetleń: 3552
 689. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 3551
 690. SG.120.18.2012
  Wyświetleń: 3547
 691. SG.0050.126.2012
  Wyświetleń: 3546
 692. SG.0050.327.2013
  Wyświetleń: 3545
 693. 2013-11-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3544
 694. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3544
 695. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2018
  Wyświetleń: 3542
 696. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3542
 697. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3536
 698. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 3536
 699. 19.09.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 3533
 700. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3533
 701. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3530
 702. 2017-01-05 - Ogłoszenie o naborze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 3525
 703. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2017
  Wyświetleń: 3521
 704. SG.120.21.2013
  Wyświetleń: 3521
 705. SG.0050.222.2012
  Wyświetleń: 3517
 706. SG.0050.270.2013
  Wyświetleń: 3512
 707. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 stycznia 2013r.
  Wyświetleń: 3504
 708. Budowa drogi na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 3503
 709. SG.0050.259.2013
  Wyświetleń: 3503
 710. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3503
 711. SG.0050.274.2013
  Wyświetleń: 3500
 712. 2013-05-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 3495
 713. SG.120.16.2013
  Wyświetleń: 3495
 714. SG.120.17.2012
  Wyświetleń: 3489
 715. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014r
  Wyświetleń: 3485
 716. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2015 roku
  Wyświetleń: 3480
 717. 2014-12-04 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
  Wyświetleń: 3474
 718. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3474
 719. SG.0050.256.2013
  Wyświetleń: 3472
 720. 2013-11-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 3468
 721. 2012-02-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3461
 722. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 3460
 723. 2012.04.12-Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan.
  Wyświetleń: 3458
 724. SG.120.22.2016
  Wyświetleń: 3454
 725. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VIII nabór
  Wyświetleń: 3449
 726. 19.06.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3443
 727. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 3438
 728. 2015-07-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 3438
 729. 2013-08-06 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 3437
 730. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2014 roku
  Wyświetleń: 3435
 731. Projekty uchwał z roku 2017
  Wyświetleń: 3432
 732. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3431
 733. 08.03.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3427
 734. 2015-07-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3427
 735. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 3427
 736. 2015-10-06 Ogłaszenie o drugim przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 3425
 737. SG.0050.303.2013
  Wyświetleń: 3424
 738. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 3423
 739. IN/03 - Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 3420
 740. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3416
 741. Projekty uchwał na Sesję w dniu 22.01.2013r.
  Wyświetleń: 3412
 742. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2017r.
  Wyświetleń: 3400
 743. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3398
 744. SG.0050.255.2013
  Wyświetleń: 3397
 745. 2013-12-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 3395
 746. 2013-10-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3394
 747. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 3390
 748. 19.11.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3385
 749. 07.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3383
 750. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3383
 751. 2012-01-27 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3382
 752. 2013-10-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3375
 753. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2018r.
  Wyświetleń: 3375
 754. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 3373
 755. SG.0050.336.2013
  Wyświetleń: 3371
 756. SG.0050.271.2013
  Wyświetleń: 3368
 757. SG.120.8.2013
  Wyświetleń: 3367
 758. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2019 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 3366
 759. Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - rok 2012
  Wyświetleń: 3365
 760. SG.0050.250.2012
  Wyświetleń: 3361
 761. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) 'OŚiGW' – roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 3360
 762. 2012-02-16 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  Wyświetleń: 3358
 763. Zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu Biedronka oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina a Osadników
  Wyświetleń: 3358
 764. SG.0050.276.2013
  Wyświetleń: 3343
 765. 03.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3342
 766. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW) – przetarg drugi
  Wyświetleń: 3342
 767. Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019/2020
  Wyświetleń: 3341
 768. SG.0050.208.2012
  Wyświetleń: 3337
 769. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 3335
 770. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 3330
 771. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 3326
 772. Przebudowa boiska w Krępnej
  Wyświetleń: 3319
 773. SG.0050.257.2013
  Wyświetleń: 3317
 774. SG.120.5.2014
  Wyświetleń: 3316
 775. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 3309
 776. 09.08.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3303
 777. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne.
  Wyświetleń: 3296
 778. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 3292
 779. 2013-04-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3290
 780. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 3289
 781. SG.0050.197.2012
  Wyświetleń: 3272
 782. SG.0050.198.2012
  Wyświetleń: 3271
 783. SG.120.34.2015
  Wyświetleń: 3268
 784. 2013
  Wyświetleń: 3258
 785. Technika głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 3258
 786. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 3256
 787. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 3255
 788. SG.0050.191.2012
  Wyświetleń: 3255
 789. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 3248
 790. SG.0050.374.2014
  Wyświetleń: 3244
 791. Petycje 2017
  Wyświetleń: 3239
 792. przetarg
  Wyświetleń: 3239
 793. Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3238
 794. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3234
 795. SG.0050.425.2014
  Wyświetleń: 3234
 796. 2013-04-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3232
 797. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3227
 798. SG.0050.355.2014
  Wyświetleń: 3225
 799. 2015-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3222
 800. Remonty czastkowe dróg (część 2)
  Wyświetleń: 3221
 801. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2018r.
  Wyświetleń: 3220
 802. SG.0050.337.2013
  Wyświetleń: 3214
 803. SG.0050.373.2014
  Wyświetleń: 3212
 804. 2012-10-30 - Nabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 3211
 805. Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice: okres obowiązywania taryf od 01.06.2018r. do 31.05.2021r.
  Wyświetleń: 3211
 806. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 3209
 807. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 3196
 808. 2018-06-29 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3192
 809. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 3192
 810. 2013-08-22 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 3191
 811. SG.0050.348.2013
  Wyświetleń: 3191
 812. SG.0050.381.2014
  Wyświetleń: 3190
 813. SG.0050.359.2014
  Wyświetleń: 3188
 814. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011
  Wyświetleń: 3188
 815. 14.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 3187
 816. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 3186
 817. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3182
 818. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 3178
 819. Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3178
 820. 14.03.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3176
 821. Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2012
  Wyświetleń: 3173
 822. SG.0050.351.2014
  Wyświetleń: 3168
 823. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2017r.
  Wyświetleń: 3164
 824. Remont budynku ul. Filarskiego 25, 27, 29 i 29B
  Wyświetleń: 3163
 825. SG.0050.209.2012
  Wyświetleń: 3163
 826. 2014-12-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 160/42, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3162
 827. Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 3160
 828. SG.0050.179.2012
  Wyświetleń: 3159
 829. SG.120.6.2014
  Wyświetleń: 3159
 830. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2016 roku
  Wyświetleń: 3157
 831. SG.120.2.2015
  Wyświetleń: 3154
 832. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 3154
 833. SG.120.26.2013
  Wyświetleń: 3150
 834. SG.0050.190.2012
  Wyświetleń: 3149
 835. SG.0050.182.2012
  Wyświetleń: 3146
 836. SG.0050.358.2014
  Wyświetleń: 3143
 837. 2013-04-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3142
 838. SG.0050.180.2012
  Wyświetleń: 3141
 839. SG.120.35.2014
  Wyświetleń: 3140
 840. 2015-12-30 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14
  Wyświetleń: 3139
 841. 2013-10-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3137
 842. 27.04.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3136
 843. SG.0050.368.2014
  Wyświetleń: 3134
 844. Zawiadomienie o sesji w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 3133
 845. Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 3132
 846. 2014-12-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 3130
 847. 2015-05-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 3128
 848. SG.0050.196.2012
  Wyświetleń: 3128
 849. SG.0050.187.2012
  Wyświetleń: 3123
 850. SG.0050.15.2015
  Wyświetleń: 3121
 851. SG.120.10.2016
  Wyświetleń: 3120
 852. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2017r.
  Wyświetleń: 3118
 853. 2017-09-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach: Referent w Referacie Księgowości (1 etat)
  Wyświetleń: 3116
 854. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 3116
 855. 2012-05-31 Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2011
  Wyświetleń: 3115
 856. SG.0050.384.2014
  Wyświetleń: 3115
 857. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3114
 858. SG.0050.356.2014
  Wyświetleń: 3110
 859. SG.0050.177.2012
  Wyświetleń: 3107
 860. 2013-05-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3105
 861. Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3105
 862. SG.0050.201.2012
  Wyświetleń: 3103
 863. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 3101
 864. 2015-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3097
 865. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października2015r.
  Wyświetleń: 3097
 866. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 3093
 867. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 3093
 868. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 3093
 869. Uchwała Nr V/11/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 3092
 870. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 3089
 871. 2015-11-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3086
 872. SG.120.3.2015
  Wyświetleń: 3084
 873. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 3083
 874. SG.0050.210.2012
  Wyświetleń: 3080
 875. SG.0050.200.2012
  Wyświetleń: 3078
 876. SG.0050.350.2014
  Wyświetleń: 3078
 877. 2013-08-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3077
 878. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2015r.
  Wyświetleń: 3072
 879. 2014-08-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3070
 880. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 3070
 881. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 3070
 882. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 3069
 883. SG.0050.181.2012
  Wyświetleń: 3068
 884. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Krępnej
  Wyświetleń: 3067
 885. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2017
  Wyświetleń: 3065
 886. 2014-05-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3052
 887. Protokoły sesji z roku 2017
  Wyświetleń: 3052
 888. Projekty uchwał (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 3042
 889. Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3039
 890. 2013-04-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3037
 891. 2016-08-31 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 3037
 892. SG.0050.212.2012
  Wyświetleń: 3037
 893. SG.0050.207.2012
  Wyświetleń: 3032
 894. SG.0050.465.2014
  Wyświetleń: 3030
 895. 2015-07-20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3028
 896. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3023
 897. 26.01.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3017
 898. SG.0050.204.2012
  Wyświetleń: 3013
 899. SG.0050.452.2014
  Wyświetleń: 3013
 900. SG.0050.186.2012
  Wyświetleń: 3008
 901. SG.120.9.2015
  Wyświetleń: 3008
 902. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3004
 903. SG.0050.415.2014
  Wyświetleń: 3003
 904. Protokoły z sesji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3002
 905. 2015-07-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3000
 906. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2998
 907. SG.0050.346.2013
  Wyświetleń: 2990
 908. SG.0050.387.2014
  Wyświetleń: 2990
 909. SG.0050.211.2012
  Wyświetleń: 2988
 910. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2987
 911. SG.0050.394.2014
  Wyświetleń: 2986
 912. SG.0050.3.2014
  Wyświetleń: 2982
 913. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2979
 914. 2013-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2978
 915. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowic
  Wyświetleń: 2971
 916. SG.120.15.2014
  Wyświetleń: 2966
 917. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi administracyjno-księgowej JRP
  Wyświetleń: 2964
 918. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2962
 919. SG.0050.184.2012
  Wyświetleń: 2955
 920. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2953
 921. SG.0050.195.2012
  Wyświetleń: 2953
 922. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW
  Wyświetleń: 2948
 923. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2947
 924. 2015-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2946
 925. Inne 2014
  Wyświetleń: 2946
 926. SG.0050.375.2014
  Wyświetleń: 2946
 927. SG.0050.400.2014
  Wyświetleń: 2945
 928. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2943
 929. SG.0050.192.2012
  Wyświetleń: 2943
 930. 2016-02-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2941
 931. SG.0050.193.2012
  Wyświetleń: 2937
 932. 2015-07-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2930
 933. SG.0050.12.2014
  Wyświetleń: 2929
 934. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2928
 935. SG.0050.202.2012
  Wyświetleń: 2928
 936. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2925
 937. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2924
 938. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2921
 939. SG.0050.189.2012
  Wyświetleń: 2921
 940. SG.0050.178.2012
  Wyświetleń: 2918
 941. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2911
 942. SG.120.13.2014
  Wyświetleń: 2910
 943. 2013-04-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2908
 944. SG.0050.185.2012
  Wyświetleń: 2907
 945. SG.0050.206.2012
  Wyświetleń: 2906
 946. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2905
 947. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 2895
 948. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2887
 949. Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2882
 950. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 2874
 951. 2014-11-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik grupy działu remontowego, oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2869
 952. 2015-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2861
 953. SG.0050.205.2012
  Wyświetleń: 2860
 954. Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zdzieszowice – 700 punktów świetlnych
  Wyświetleń: 2855
 955. SG.0050.194.2012
  Wyświetleń: 2855
 956. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 2848
 957. 2014-11-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2842
 958. 2016-03-04 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2840
 959. SG.120.16.2014
  Wyświetleń: 2840
 960. 25.02.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2835
 961. Zawiadomienie o sesji w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 2831
 962. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2830
 963. 2013-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2829
 964. 2014-04-17 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Brygadzista grupy remontowej i działu oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2828
 965. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 2824
 966. SG.0050.43.2015
  Wyświetleń: 2824
 967. 2013-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2822
 968. SG.120.7.2016
  Wyświetleń: 2819
 969. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2813
 970. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 2812
 971. SG.0050.357.2014
  Wyświetleń: 2804
 972. 2014-12-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2796
 973. SG.120.10.2014
  Wyświetleń: 2795
 974. 2015-02-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2794
 975. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2793
 976. SG.0050.44.2015
  Wyświetleń: 2792
 977. Zawiadomienie o sesji w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 2792
 978. 2019-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2790
 979. 2014-11-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2789
 980. 2015-11-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2782
 981. Zawiadomienie o sesji w dniu 15 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 2779
 982. 2014-10-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2778
 983. Petycje 2018
  Wyświetleń: 2778
 984. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2777
 985. Rada Miejska kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2777
 986. SG.0050.18.2015
  Wyświetleń: 2777
 987. 2014-07-11 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu na czas określony od 1 sierpnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2775
 988. 2015-09-03 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2772
 989. SG.120.30.2015
  Wyświetleń: 2771
 990. 2014-03-14 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2761
 991. 2016-02-26 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2761
 992. 2014-04-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2754
 993. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2751
 994. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2751
 995. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2751
 996. 2014-03-13 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2750
 997. 2015-07-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2746
 998. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 2746
 999. 2013-07-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2741
 1000. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2741
 1001. 2015-09-23 Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnym nieograniczonych - Żyrowa
  Wyświetleń: 2740
 1002. SG.0050.28.2015
  Wyświetleń: 2736
 1003. 2016-02-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowaej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2732
 1004. SG.0050.199.2012
  Wyświetleń: 2731
 1005. Projekty uchwał z roku 2018
  Wyświetleń: 2730
 1006. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 2729
 1007. 2014-07-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2727
 1008. Rekrutacja kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 2727
 1009. SG.0050.183.2012
  Wyświetleń: 2727
 1010. Zagospodarowanie terenu na działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2727
 1011. SG.120.8.2015
  Wyświetleń: 2726
 1012. SG.120.9.2016
  Wyświetleń: 2725
 1013. SG.0050.164.2016
  Wyświetleń: 2722
 1014. 2015-02-10 Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 2719
 1015. Zawiadomienie o sesji w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2718
 1016. 2014-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2716
 1017. Zawiadomienie i Sesji w dniu 24 sierpnia 2016r.
  Wyświetleń: 2711
 1018. SG.0050.21.2015
  Wyświetleń: 2710
 1019. SG.120.25.2015
  Wyświetleń: 2706
 1020. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi techniczno-inżynierskiej JRP
  Wyświetleń: 2703
 1021. Protokoły z sesji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2702
 1022. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2700
 1023. SG.120.32.2014
  Wyświetleń: 2696
 1024. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 2691
 1025. SG.120.21.2015
  Wyświetleń: 2689
 1026. 2014-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2685
 1027. 2016-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2681
 1028. Publiczne Przedszkole nr 5
  Wyświetleń: 2679
 1029. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 26 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 2677
 1030. SG.0050.95.2015
  Wyświetleń: 2671
 1031. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 2670
 1032. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2017
  Wyświetleń: 2670
 1033. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 2663
 1034. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 2662
 1035. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 2660
 1036. 2013-09-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2658
 1037. Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2653
 1038. SG.0050.35.2015
  Wyświetleń: 2647
 1039. SG.120.10.2015
  Wyświetleń: 2646
 1040. Przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2645
 1041. Oferty pracy 2017
  Wyświetleń: 2644
 1042. Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
  Wyświetleń: 2638
 1043. Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach.
  Wyświetleń: 2637
 1044. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2635
 1045. 2014-03-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2634
 1046. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 2626
 1047. SG.0050.81.2015
  Wyświetleń: 2624
 1048. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2621
 1049. 2015-04-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2618
 1050. SG.0050.61.2015
  Wyświetleń: 2610
 1051. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2606
 1052. Zawiadomienie o sesji w dniu 12 października 2016r.
  Wyświetleń: 2605
 1053. Konkursy ofert 2014
  Wyświetleń: 2601
 1054. 2016-11-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2600
 1055. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2600
 1056. SG.0050.56.2015
  Wyświetleń: 2598
 1057. Składy komisji Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2593
 1058. Protokół Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2592
 1059. SG.0050.79.2015
  Wyświetleń: 2590
 1060. 2014-10-08 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa użytkowana wieczystego do gruntu działki nr 342/3 w Zdzieszowicach wraz z prawem własności budynku i budowli na tym gruncie posadowionych
  Wyświetleń: 2588
 1061. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 2580
 1062. 2015-03-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2571
 1063. 2014-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2568
 1064. 2014-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2568
 1065. SG.0050.19.2015
  Wyświetleń: 2565
 1066. SG.0050.27.2015
  Wyświetleń: 2563
 1067. SG.0050.461.2014
  Wyświetleń: 2563
 1068. 2015-04-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2559
 1069. Informacja o petycjach - rok 2017
  Wyświetleń: 2558
 1070. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2556
 1071. 2016-02-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2555
 1072. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2555
 1073. SG.0050.64.2015
  Wyświetleń: 2552
 1074. Projekty uchwał (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2547
 1075. 2015-10-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2543
 1076. SG.0050.119.2015
  Wyświetleń: 2542
 1077. SG.0050.13.2015
  Wyświetleń: 2539
 1078. 2014-10-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2537
 1079. Petycja nr 1/2016
  Wyświetleń: 2535
 1080. 2015-02-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2532
 1081. 2016-02-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2532
 1082. Zawiadomienie o sesji w dniu 11 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2531
 1083. SG.0050.156.2015
  Wyświetleń: 2529
 1084. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 2527
 1085. SG.120.17.2015
  Wyświetleń: 2518
 1086. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2513
 1087. SG.0050.114.2015
  Wyświetleń: 2510
 1088. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 2506
 1089. Modernizacja placu targowego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2501
 1090. SG.0050.29.2015
  Wyświetleń: 2499
 1091. Zawiadomienie o sesji w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 2498
 1092. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 2495
 1093. 2015-06-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2490
 1094. SG.0050.153.2015
  Wyświetleń: 2489
 1095. 2016-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2483
 1096. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2016r.
  Wyświetleń: 2481
 1097. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 2480
 1098. 2015-04-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2470
 1099. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 2464
 1100. SG.120.26.2016
  Wyświetleń: 2464
 1101. Zamówienia Publiczne 2016
  Wyświetleń: 2460
 1102. 2014-08-14 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 2459
 1103. 2014-05-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2457
 1104. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2444
 1105. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 2441
 1106. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 2436
 1107. 2018-08-29 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 2435
 1108. Skład MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 2435
 1109. Składy komisji Rady Miejskiej (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 2434
 1110. Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców
  Wyświetleń: 2431
 1111. SG.0050.138.2015
  Wyświetleń: 2429
 1112. SG.0050.172.2016
  Wyświetleń: 2424
 1113. 2016-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2421
 1114. SG.0050.155.2015
  Wyświetleń: 2416
 1115. SG.120.19.2015
  Wyświetleń: 2413
 1116. 2017-05-09 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2409
 1117. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VII kadencji z dnia 30 września 2015
  Wyświetleń: 2408
 1118. Komisja rewizyjna 2012-2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2406
 1119. SG.0050.124.2015
  Wyświetleń: 2404
 1120. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 2400
 1121. SG.0050.154.2015
  Wyświetleń: 2399
 1122. Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach na rok szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2399
 1123. 2014-08-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2397
 1124. Oferty pracy 2016
  Wyświetleń: 2393
 1125. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - linia kolejowa E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie
  Wyświetleń: 2388
 1126. SG.0050.241.2016
  Wyświetleń: 2386
 1127. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 2386
 1128. 2015-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2383
 1129. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2383
 1130. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 2379
 1131. 2016-07-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2372
 1132. 2016-08-01 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2371
 1133. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2368
 1134. SG.0050.168.2016
  Wyświetleń: 2368
 1135. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2363
 1136. 2014-07-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2362
 1137. 2015-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2362
 1138. SG.0050.173.2016
  Wyświetleń: 2362
 1139. Uchwała Nr V/12/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 2360
 1140. SG.0050.151.2015
  Wyświetleń: 2358
 1141. Zawiadomienie o sesji w dniu 25 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2352
 1142. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2350
 1143. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2344
 1144. SG.120.24.2016
  Wyświetleń: 2337
 1145. 2014-04-03 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2331
 1146. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2331
 1147. 2015-03-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2330
 1148. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015R. POZ. 2164 WRAZ Z PÓŹN. ZM.)
  Wyświetleń: 2325
 1149. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 2318
 1150. 2014-06-23 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2313
 1151. Składy komisji Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2312
 1152. Zamówienia Publiczne 2017
  Wyświetleń: 2311
 1153. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2306
 1154. SG.120.27.2016
  Wyświetleń: 2298
 1155. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 2295
 1156. Budowa chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych
  Wyświetleń: 2284
 1157. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 2279
 1158. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: księgowa(y)
  Wyświetleń: 2278
 1159. 2016-05-13 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2275
 1160. SG.120.31.2016
  Wyświetleń: 2267
 1161. Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2267
 1162. Zawiadomienie o sesji w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 2266
 1163. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2019
  Wyświetleń: 2256
 1164. SG.120.25.2016
  Wyświetleń: 2248
 1165. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 2247
 1166. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2247
 1167. 2014-07-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2246
 1168. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 2246
 1169. 2017-03-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2245
 1170. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 2241
 1171. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2237
 1172. 2016-09-20 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 2233
 1173. 2016-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2233
 1174. SG.0050.230.2016
  Wyświetleń: 2233
 1175. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 2227
 1176. SG.0050.312.2017
  Wyświetleń: 2226
 1177. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 2225
 1178. 2014-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 2224
 1179. Komisja oświaty, kultury i sportu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2219
 1180. Komisja spraw społecznych (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2219
 1181. 2014-06-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2215
 1182. MODERNIZACJA CZĘŚCI UL. BOCZNEJ W ŻYROWEJ
  Wyświetleń: 2212
 1183. 2017-02-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2210
 1184. SG.0050.315.2017
  Wyświetleń: 2208
 1185. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2204
 1186. 2017-10-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2192
 1187. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 2190
 1188. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacje o posiedzeniach w 2015 roku
  Wyświetleń: 2181
 1189. SG.0050.314.2017
  Wyświetleń: 2180
 1190. SG.0050.163.2016
  Wyświetleń: 2178
 1191. 2014-09-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2166
 1192. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2162
 1193. Projekty uchwał (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2161
 1194. 2017-03-27 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 2160
 1195. SG.0050.207.2016
  Wyświetleń: 2154
 1196. 2016-05-10 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2146
 1197. SG.0050.161.2015
  Wyświetleń: 2136
 1198. Komisja rewizyjna 2015-2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2134
 1199. SG.120.21.2016
  Wyświetleń: 2131
 1200. SG.0050.193.2016
  Wyświetleń: 2130
 1201. 2017-11-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2128
 1202. SG.0050.152.2015
  Wyświetleń: 2127
 1203. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 2121
 1204. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 2116
 1205. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2115
 1206. SG.0050.250.2016
  Wyświetleń: 2103
 1207. Zapytanie ofertowe dotyczące unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 2103
 1208. SG.0050.258.2016
  Wyświetleń: 2100
 1209. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 2095
 1210. Kontrole w 2018 roku
  Wyświetleń: 2091
 1211. SG.120.23.2016
  Wyświetleń: 2090
 1212. Skład GRS
  Wyświetleń: 2086
 1213. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2083
 1214. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: monter wod-kan
  Wyświetleń: 2081
 1215. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 2077
 1216. Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2072
 1217. SG.120.27.2017
  Wyświetleń: 2071
 1218. SG.120.10.2017
  Wyświetleń: 2059
 1219. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 2057
 1220. SG.0050.217.2016
  Wyświetleń: 2051
 1221. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 2050
 1222. SG.0050.305.2017
  Wyświetleń: 2047
 1223. 2017-11-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2045
 1224. 2017-09-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2043
 1225. 2017-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2043
 1226. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 2042
 1227. Komisja spraw społecznych (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2041
 1228. SG.0050.290.2016
  Wyświetleń: 2037
 1229. SG.0050.291.2016
  Wyświetleń: 2027
 1230. Komisja samorządowo-środowiskowa (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2025
 1231. SG.120.12.2016
  Wyświetleń: 2024
 1232. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2021
 1233. 2018-02-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2018
 1234. Uchwały MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 2016
 1235. SG.0050.296.2016
  Wyświetleń: 2013
 1236. 2016-07-06 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2011
 1237. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2011
 1238. SG.0050.255.2016
  Wyświetleń: 2010
 1239. SG.0050.313.2017
  Wyświetleń: 2003
 1240. SG.120.4.2017
  Wyświetleń: 2002
 1241. SG.120.24.2017
  Wyświetleń: 1999
 1242. 2016-06-03 Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 1995
 1243. 2019-02-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1994
 1244. SG.0050.299.2016
  Wyświetleń: 1989
 1245. 2017-07-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1981
 1246. 2016-12-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1980
 1247. 2019-02-26 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1980
 1248. SG.0050.289.2016
  Wyświetleń: 1975
 1249. SG.0050.333.2017
  Wyświetleń: 1967
 1250. Protokół Nr III/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1965
 1251. 2017-09-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1962
 1252. Informacja o sprzedaży zbędnych składników majątkowych gminy
  Wyświetleń: 1962
 1253. Inne 2016
  Wyświetleń: 1960
 1254. SG.0050.346.2017
  Wyświetleń: 1960
 1255. Inne 2015
  Wyświetleń: 1956
 1256. SG.0050.188.2016
  Wyświetleń: 1952
 1257. Statut MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 1952
 1258. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1951
 1259. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1941
 1260. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1940
 1261. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 1938
 1262. 2017-09-28 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1927
 1263. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1927
 1264. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 1918
 1265. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1917
 1266. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1916
 1267. Inne 2018
  Wyświetleń: 1915
 1268. Inne informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 1915
 1269. SG.0050.278.2016
  Wyświetleń: 1913
 1270. SG.0050.339.2017
  Wyświetleń: 1910
 1271. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 1898
 1272. 2017-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1889
 1273. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2018
  Wyświetleń: 1888
 1274. SG.0050.332.2017
  Wyświetleń: 1887
 1275. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2018r.
  Wyświetleń: 1874
 1276. Protokół Nr I/1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach w dniu 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1866
 1277. 2016-05-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1861
 1278. 2019-02-28 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1860
 1279. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1860
 1280. 2016-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1857
 1281. Uchwała Nr V/13/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1848
 1282. 2016-07-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1847
 1283. 2016-06-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1843
 1284. Uchwała Nr III/7/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1837
 1285. SG.120.18.2017
  Wyświetleń: 1821
 1286. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie rejestru przesyłek przychodzących i wychodzących
  Wyświetleń: 1818
 1287. 2016-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1811
 1288. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 1807
 1289. Uchwała Nr III/9/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1805
 1290. Uchwała Nr IV/10/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 1805
 1291. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1803
 1292. SG.0050.343.2017
  Wyświetleń: 1803
 1293. 2017-07-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1801
 1294. SG.0050.342.2017
  Wyświetleń: 1800
 1295. Konkursy ofert 2016
  Wyświetleń: 1792
 1296. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 1783
 1297. 2017-07-05 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowe
  Wyświetleń: 1780
 1298. Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1777
 1299. 2019-02-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
  Wyświetleń: 1770
 1300. 2016-04-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1767
 1301. Konkursy ofert 2015
  Wyświetleń: 1767
 1302. Oferty pracy 2018
  Wyświetleń: 1766
 1303. Uchwała Nr II/5/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1766
 1304. Protokół Nr II/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1764
 1305. 2017-05-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1756
 1306. SG.0050.337.2017
  Wyświetleń: 1743
 1307. Protokół Nr V/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1742
 1308. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1730
 1309. Uchwała Nr II/6/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1724
 1310. SG.0050.443.2017
  Wyświetleń: 1722
 1311. Uchwała Nr I/1/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1720
 1312. Protokół Nr IV/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 1712
 1313. Protokół Nr I/2016 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1704
 1314. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej, ul. Wojska Polskiego 4, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1692
 1315. 2017-11-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1689
 1316. Zarządzenie Nr SG.0050.482.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1687
 1317. Uchwała Nr I/2/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1685
 1318. SG.0050.467.2017
  Wyświetleń: 1676
 1319. Projekty uchwał na sesje w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1675
 1320. Uchwała Nr III/8/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1673
 1321. 2017-05-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1658
 1322. Uchwała Nr II/4/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1655
 1323. SG.120.21.2017
  Wyświetleń: 1646
 1324. 2017-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1640
 1325. Uchwała Nr XLIX/325/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1627
 1326. SG.120.16.2017
  Wyświetleń: 1619
 1327. 2018-03-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1609
 1328. Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1606
 1329. Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 1599
 1330. SG.0050.430.2017
  Wyświetleń: 1595
 1331. Przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 1588
 1332. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 1574
 1333. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1556
 1334. Uchwała Nr L/330/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1552
 1335. 2017-08-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1550
 1336. 2018-10-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew - ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1526
 1337. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1525
 1338. SG.0050.382.2017
  Wyświetleń: 1518
 1339. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1509
 1340. Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 1508
 1341. 2018-11-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 1491
 1342. Informacja o urzędniku wyborczym
  Wyświetleń: 1489
 1343. SG.0050.470.2017
  Wyświetleń: 1484
 1344. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 1481
 1345. Uchwała Nr L/331/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1478
 1346. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 1468
 1347. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 1462
 1348. Potwierdź chęć usunięcia
  Wyświetleń: 1456
 1349. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obsługa procedur naboru na wolne stanowisko pracownika samorządowego
  Wyświetleń: 1438
 1350. Protokół Nr 64/2018 posiedzenia w dniu 22 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1435
 1351. Kopecki Jędrzej
  Wyświetleń: 1429
 1352. 2018-02-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1428
 1353. Protokół Nr 63/2018 posiedzenia w dniu 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1424
 1354. 2019-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 1418
 1355. Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 19 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1411
 1356. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 1403
 1357. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - umowy zawierane z Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach oraz Gminą Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1398
 1358. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 21 marca 2019r.
  Wyświetleń: 1393
 1359. Protokół Nr VI/2018 z VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1387
 1360. Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 2 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1385
 1361. SG.0050.463.2017
  Wyświetleń: 1384
 1362. Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1384
 1363. Protokół Nr 60/2018 posiedzenia w dniu 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1381
 1364. 2019-01-25 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1377
 1365. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1376
 1366. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1370
 1367. Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1367
 1368. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 1361
 1369. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 1358
 1370. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1357
 1371. Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1356
 1372. Zarządzenie Nr SG.120.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1355
 1373. Protokół Nr 61/2018 posiedzenia w dniu 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1353
 1374. Zarządzenie Nr SG.120.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1353
 1375. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia w dniu 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1347
 1376. Kaczmarczyk Paweł
  Wyświetleń: 1346
 1377. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2019r.
  Wyświetleń: 1337
 1378. 2019-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1331
 1379. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1328
 1380. 2018-02-23 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku o udzielonych w 2017 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 1317
 1381. Komunikaty KRUS
  Wyświetleń: 1312
 1382. Zarządzenie Nr SG.0050.487.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1308
 1383. Uchwały, ogłoszenia, zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 1306
 1384. Protokół Nr 59/2018 posiedzenia w dniu 12 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1294
 1385. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 1289
 1386. Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 5 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1285
 1387. 2019-05-07 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Januszkowicach
  Wyświetleń: 1284
 1388. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1284
 1389. 2019-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1272
 1390. 2018-02-23 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 1269
 1391. Tworzenie komitetów wyborczych w wyborach samorządowych - informacje i wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1268
 1392. Protokół Nr 62/2018 posiedzenia w dniu 22 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1267
 1393. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1266
 1394. 2018-01-05 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1265
 1395. Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 15 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1263
 1396. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1261
 1397. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 1252
 1398. Uchwała Nr L/329/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1252
 1399. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 1251
 1400. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1251
 1401. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - drugie ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 1242
 1402. II Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1241
 1403. Zarządzenie Nr SG.120.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1236
 1404. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2019r.
  Wyświetleń: 1233
 1405. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1233
 1406. Zarządzenie Nr SG.0050.473.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1229
 1407. 2019-08-26 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Januszkowicach
  Wyświetleń: 1226
 1408. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1223
 1409. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 1221
 1410. 2018-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1215
 1411. Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1214
 1412. Zarządzenie Nr SG.0050.486.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1208
 1413. Przebudowa ul. Polnej w Krępnej
  Wyświetleń: 1207
 1414. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 14 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1204
 1415. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 1200
 1416. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1200
 1417. III Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1199
 1418. Uchwała Nr L/332/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1198
 1419. Uchwała Nr XLIX/326/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1198
 1420. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 1197
 1421. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1195
 1422. Hankus Mirosław
  Wyświetleń: 1189
 1423. Protokół Nr 67/2018 posiedzenia w dniu 17 maja 2018r.
  Wyświetleń: 1187
 1424. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydanie, unieważnienie oraz inne czynności związane z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 1186
 1425. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1186
 1426. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - realizacja czynności związanych z obowiązkiem meldunkowym i rejestrem PESEL
  Wyświetleń: 1185
 1427. Protokoły Sesji w roku 2018
  Wyświetleń: 1181
 1428. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2018r.
  Wyświetleń: 1174
 1429. Uchwała Nr XLVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1173
 1430. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1172
 1431. Zarządzenie Nr SG.0050.481.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1169
 1432. Zarządzenie Nr SG.0050.476.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1165
 1433. 2019-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1159
 1434. 2018-01-29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 1155
 1435. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 1155
 1436. Zarządzenie Nr SG.0050.485.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1151
 1437. I Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1150
 1438. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1150
 1439. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1148
 1440. Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1148
 1441. Zarządzenie Nr SG.0050.493.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1148
 1442. Zarządzenie Nr SG.0050.96.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 1148
 1443. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1146
 1444. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 1143
 1445. Zarządzenie Nr SG.0050.489.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1139
 1446. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1139
 1447. 2018-01-02 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Ogrodowej 7 w Żyrowej na terenie działki nr 38/7 k.m. 5, obręb Żyrowa
  Wyświetleń: 1136
 1448. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1135
 1449. 2019-03-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1131
 1450. Zarządzenie Nr SG.0050.509.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1131
 1451. Protokół Nr 66/2018 posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1129
 1452. Uchwała Nr XLIX/324/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1126
 1453. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1122
 1454. Zarządzenie Nr SG.120.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1118
 1455. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia z dnia 21 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1113
 1456. Zarządzenie Nr SG.120.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1112
 1457. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 1111
 1458. Kowalski Karol
  Wyświetleń: 1108
 1459. VI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1100
 1460. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 1094
 1461. Zarządzenia Burmistrza z roku 2020
  Wyświetleń: 1094
 1462. 2018-12-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1093
 1463. Kazik Klaudia
  Wyświetleń: 1090
 1464. 2018-03-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1087
 1465. Protokół Nr 35/2018 posiedzenia w dniu 29 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1085
 1466. 2018-06-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1080
 1467. 2018-01-09 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 1078
 1468. Zarządzenie Nr SG.120.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1076
 1469. Kuska Jan
  Wyświetleń: 1070
 1470. 2018-03-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 1067
 1471. Uchwała Nr LI/338/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1067
 1472. Konkursy ofert 2018
  Wyświetleń: 1059
 1473. 2018-09-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1058
 1474. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1057
 1475. Protokół Nr 43/2018 posiedzenia w dniu 27 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1056
 1476. Zarządzenie Nr SG.120.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1056
 1477. 2018-06-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1052
 1478. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1048
 1479. 2018-04-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1044
 1480. Otwarty konkurs na wsparcie w 2020 roku zadań publicznych
  Wyświetleń: 1040
 1481. Wyniki otwartego konkursu dla klubów sportowych
  Wyświetleń: 1039
 1482. Protokół Nr 65/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1034
 1483. Zarządzenie Nr SG.120.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1029
 1484. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 1028
 1485. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1027
 1486. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 1026
 1487. Zarządzenie Nr SG.120.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1022
 1488. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1018
 1489. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 1017
 1490. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1017
 1491. Projekty uchwał na sesję w dniu 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 1017
 1492. Protokół Nr 46/2018 posiedzenia w dniu 29 maja 2018r.
  Wyświetleń: 1016
 1493. 2018-03-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1014
 1494. Zarządzenie Nr SG.0050.495.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1013
 1495. Zarządzenie Nr SG.0050.183.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 1010
 1496. Zarządzenie Nr SG.0050.490.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1010
 1497. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1010
 1498. 2019-09-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie
  Wyświetleń: 1009
 1499. IV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1008
 1500. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 1005
 1501. Zarządzenie Nr SG.120.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1003
 1502. 2018-02-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 1002
 1503. Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi - kanał technologiczny, odnoga ul. Za Odrą
  Wyświetleń: 1002
 1504. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 995
 1505. Protokół Nr 45/2018 posiedzenia z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 994
 1506. Uchwała Nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 994
 1507. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia w dniu 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 993
 1508. Zarządzenie Nr SG.0050.182.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 990
 1509. 2020-06-09 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Organizacyjnym (Biuro Rady Miejskiej)
  Wyświetleń: 989
 1510. Kontrole w 2019 roku
  Wyświetleń: 989
 1511. 2018-06-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 985
 1512. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia w dniu 26 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 984
 1513. Informacja Burmistrza Zdzieszowic o dotacji dotyczącej wymiany istniejącego systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe, olejowe, elektryczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej)
  Wyświetleń: 980
 1514. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 977
 1515. Zarządzenie Nr SG.0050.507.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 977
 1516. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2, Żłobek oś Piastów 20 i Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego 4
  Wyświetleń: 975
 1517. Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 972
 1518. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2019 roku
  Wyświetleń: 964
 1519. Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 962
 1520. Zarządzenie Nr SG.0050.491.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 962
 1521. Protokół Nr 44/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 961
 1522. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 960
 1523. Zarządzenie Nr SG.0050.494.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 958
 1524. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 956
 1525. Zarządzenie Nr SG.0050.505.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 948
 1526. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - zezwolenie na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 946
 1527. Konkursy ofert 2017
  Wyświetleń: 943
 1528. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 943
 1529. Zarządzenie Nr SG.0050.516.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 941
 1530. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przebudowy odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 938
 1531. Zarządzenie Nr SG.0050.477.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 929
 1532. 2018-08-30 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu „Anka"
  Wyświetleń: 927
 1533. Zarządzenie Nr SG.0050.503.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 926
 1534. V Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 924
 1535. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 922
 1536. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 919
 1537. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 917
 1538. 2018-09-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 913
 1539. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 912
 1540. Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 911
 1541. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępnej
  Wyświetleń: 907
 1542. Oferty pracy 2019
  Wyświetleń: 906
 1543. Zarządzenie Nr SG.0050.492.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 marca 2018r.
  Wyświetleń: 906
 1544. Inne 2017
  Wyświetleń: 905
 1545. Protokół Nr I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 904
 1546. Zarządzenie Nr SG.0050.483.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 902
 1547. Uchwała Nr LVII/384/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 901
 1548. Zarządzenie Nr SG.0050.484.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 898
 1549. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2018r.
  Wyświetleń: 894
 1550. Uchwała Nr I/1/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 894
 1551. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 890
 1552. Zarządzenie Nr SG.0050.474.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 889
 1553. 2019-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 888
 1554. Zarządzenie Nr SG.0050.501.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 885
 1555. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 880
 1556. 2019-05-30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni i pobór wód podziemnych dla potrzeb użytkowania boiska sportowego w Żyrowej
  Wyświetleń: 879
 1557. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępna
  Wyświetleń: 877
 1558. Uchwała Nr I/2/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 877
 1559. 2018-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 876
 1560. Zarządzenie Nr SG.0050.500.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 872
 1561. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 871
 1562. Interpelacja w sprawie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i ul. Bocznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 870
 1563. Uchwała Nr LVII/380/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 869
 1564. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 866
 1565. 2018-07-25 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z próbek wody z wodociągu Zdzieszowice-WiK ,ul. Wschodnia 2 i Żłobek, oś. Piastów 20
  Wyświetleń: 864
 1566. Projekty uchwał na III Sesję w dniu 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 864
 1567. Interpelacja w sprawie przeglądu i uzupełnienia niesprawnego oświetlenia wysokiego na terenie Starego Osiedla - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 862
 1568. Uchwała Nr LV/368/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 862
 1569. 2018-07-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o uzyskanych opiniach i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów
  Wyświetleń: 861
 1570. Zarządzenie Nr SG.120.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 859
 1571. Projekty uchwał na I Sesję w dniu 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 857
 1572. IX Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 856
 1573. Uchwała Nr LV/370/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 856
 1574. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 854
 1575. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 854
 1576. Uchwała Nr LV/372/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 853
 1577. 2018-08-28 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 852
 1578. Interpelacja w sprawie sygnalizacji świetlnej na ul. B. Chrobrego w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 852
 1579. Zarządzenie Nr SG.120.22.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 852
 1580. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 851
 1581. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - WiK ul. Wschodnia 2 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 850
 1582. Zarządzenie Nr SG.120.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 850
 1583. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Zdzieszowice - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 849
 1584. Uchwała Nr LVII/383/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 849
 1585. X Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 2 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 848
 1586. VII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 846
 1587. Zarządzenie Nr SG.0050.515.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 844
 1588. 2018-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 842
 1589. Zarządzenie Nr SG.0050.513.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 838
 1590. Uchwała Nr I/3/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 837
 1591. 2018-08-20 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 835
 1592. Adaptacja części budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach na siedzibę MGOPS w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 835
 1593. Interpelacja w sprawie poprawy nawierzchni drogi do sklepu na Starym Osiedlu - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 835
 1594. Zarządzenie Nr SG.120.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 835
 1595. 2018-04-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 834
 1596. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 834
 1597. Uchwała Nr LVII/382/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 833
 1598. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 831
 1599. Uchwała Nr LVII/381/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 831
 1600. Uchwała Nr LVIII/387/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 830
 1601. 2018-07-19 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badań próbki wody z wodociągu w Krepnej
  Wyświetleń: 826
 1602. Interpelacja w sprawie wsparcia finansowego dojazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 826
 1603. Interpelacja w sprawie podcięcia drzew na placu w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 823
 1604. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 822
 1605. Uchwała Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 822
 1606. Projekty uchwał na Sesję w dniu 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 821
 1607. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 821
 1608. 2018-05-04 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego: decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 820
 1609. Lobbing
  Wyświetleń: 820
 1610. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 818
 1611. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 818
 1612. Projekty uchwał na IV Sesję w dniu 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 817
 1613. Zarządzenie Nr SG.0050.518.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 815
 1614. Zarządzenie Nr SG.0050.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 812
 1615. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 811
 1616. Zarządzenie Nr SG.120.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 811
 1617. 2018-09-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia g. koksown. DN 250 stal w m. Żyrowa,Rozwadza
  Wyświetleń: 810
 1618. Interpelacja w sprawie oświetlenia przy ul. Polnej w Rozwadzy - 01.02.2019r.
  Wyświetleń: 810
 1619. Uchwała Nr LV/367/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 810
 1620. Zarządzenie Nr SG.120.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 810
 1621. Zarządzenie Nr SG.120.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 810
 1622. Uchwała Nr LVIII/388/2018 Rady Miejksiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 809
 1623. 2018-03-02 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 807
 1624. 2018-10-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa, Rozwadza
  Wyświetleń: 807
 1625. Zarządzenie Nr SG.0050.475.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 807
 1626. Zarządzenie Nr SG.0050.514.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 807
 1627. Inne 2019
  Wyświetleń: 800
 1628. Zarządzenie Nr SG.0050.511.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 800
 1629. Informacja o petycjach - rok 2018
  Wyświetleń: 797
 1630. Interpelacja w sprawie rowu na działce 110/1 w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 797
 1631. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 796
 1632. Uchwała Nr LV/371/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 796
 1633. Zarządzenie Nr SG.120.23.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 795
 1634. 2018-06-07 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 794
 1635. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 794
 1636. Projekty uchwał na VI Sesję w dniu 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 793
 1637. Zarządzenie Nr SG.0050.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 793
 1638. 2019-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 791
 1639. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 791
 1640. VIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 790
 1641. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 789
 1642. Protokół Nr III/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 789
 1643. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 788
 1644. Zarządzenie Nr SG.0050.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 788
 1645. Zarządzenie Nr SG.0050.508.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 788
 1646. Zarządzenie Nr SG.0050.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 787
 1647. Zarządzenie Nr SG.0050.93.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 787
 1648. Zarządzenie Nr SG.0050.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 786
 1649. Zarządzenie Nr SG.120.21.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 786
 1650. Protokół Nr II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 781
 1651. Uchwała Nr LVIII/386/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 781
 1652. Zarządzenie Nr SG.0050.95.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 781
 1653. 2018-11-20 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody
  Wyświetleń: 780
 1654. Uchwała Nr LVIII/385/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 780
 1655. Interpelacja w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu w Rozwadzy - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 779
 1656. Oferty pracy 2015
  Wyświetleń: 779
 1657. Interpelacja w sprawie uschniętego drzewa w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 778
 1658. Zarządzenie Nr SG.0050.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 777
 1659. Interpelacja w sprawie ogrodzenie posesji należącej do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 775
 1660. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 775
 1661. 2018-07-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 774
 1662. Informacje o posiedzeniach komisji
  Wyświetleń: 773
 1663. Projekty uchwał na V Sesję w dniu 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 773
 1664. 2019-08-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 772
 1665. Projekty uchwal na IX Sesję w dniu 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 771
 1666. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 770
 1667. Uchwała Nr LVI/373/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 769
 1668. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 769
 1669. Zarządzenie Nr SG.120.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 769
 1670. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 768
 1671. Zarządzenie Nr SG.120.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 768
 1672. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 767
 1673. Interpelacja w sprawie pobocza drogi w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 766
 1674. Zarządzenie Nr SG.0050.512.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 765
 1675. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 764
 1676. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 764
 1677. Zarządzenie Nr SG.0050.94.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 762
 1678. 2018-06-28 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 761
 1679. 2018-07-25 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice-SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 760
 1680. Zamówienia Publiczne 2019
  Wyświetleń: 759
 1681. Zarządzenie Nr SG.120.27.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 759
 1682. Interpelacja w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Zdzieszowickiej w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 758
 1683. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 756
 1684. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 755
 1685. 2018-08-20 Obwieszczenie Burmistrza i zawiadomienie stron postępowania w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 754
 1686. Projekty uchwał na II Sesję w dniu 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 754
 1687. Projekty uchwał na VIII Sesję w dniu 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 754
 1688. XI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 753
 1689. Zarządzenie Nr SG.0050.502.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 752
 1690. 2018-12-31 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 751
 1691. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 751
 1692. Projekty uchwał na Sesję w dniu 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 751
 1693. 2019-06-05 Zawiadomienie Dyrektor RZGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie ścieków oraz środków chem. i innych subst., które mogą zanieczyścić wody na terenie oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 750
 1694. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS-LUBLIN ŻUK A-15B, nr identyfikacyjny VIN: 228362, nr rejestracyjny OKR K951, rok produkcji 1976
  Wyświetleń: 750
 1695. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2019
  Wyświetleń: 750
 1696. Uchwała Nr LVI/374/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 750
 1697. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 749
 1698. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 745
 1699. Uchwała Nr LV/369/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 745
 1700. 2019-06-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 743
 1701. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji przebudowa drogi powiatowej nr 1443 ) od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 742
 1702. Protokół Nr 39/2018 posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 740
 1703. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 738
 1704. Zarządzenie Nr SG.0050.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 738
 1705. Zarządzenie Nr SG.0050.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 738
 1706. Zarządzenie Nr SG.0050.498.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 736
 1707. Zarządzenie Nr SG.0050.556.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 736
 1708. Zarządzenie Nr SG.120.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 735
 1709. XII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 28 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 732
 1710. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
  Wyświetleń: 731
 1711. Zarządzenie Nr SG.0050.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 730
 1712. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.
  Wyświetleń: 729
 1713. Protokół Nr 48/2018 posiedzenia w dniu 7 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 729
 1714. 2018-12-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 726
 1715. 2018-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 411/12 i 89/22, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 725
 1716. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620"
  Wyświetleń: 725
 1717. Interpelacja w sprawie montażu kamery na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Górną - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 725
 1718. 2018-04-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: połączenie wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 717
 1719. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 716
 1720. Zarządzenie Nr SG.120.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 716
 1721. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2020
  Wyświetleń: 714
 1722. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 714
 1723. Interpelacja w sprawie wycięcia krzaków olszynowych w rowie wzdłuż ul. Waryńskiego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 713
 1724. Zarządzenie Nr SG.0050.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 713
 1725. Interpelacja w sprawie remontu zapadnietej powierzchni chodnika na rondzie na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 712
 1726. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS LUBLIN ŻUK, nr identyfikacyjny VIN: 287584, nr rejestracyjny OKR 91AS, rok produkcji 1978
  Wyświetleń: 711
 1727. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – sporządzenie spisu członków izby rolniczej z terenu Gminy Zdzieszowice uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu
  Wyświetleń: 710
 1728. Uchwała Nr LVI/376/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 709
 1729. Interpelacja w sprawie montażu oznakowań i oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 423 w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 708
 1730. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach
  Wyświetleń: 707
 1731. 2018-11-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O
  Wyświetleń: 707
 1732. Zarządzenie Nr SG.0050.555.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 707
 1733. 2018-10-30 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie jazu sektorowego Krępna
  Wyświetleń: 706
 1734. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 września 2019 r.
  Wyświetleń: 706
 1735. Projekty uchwał na VII Sesję w dniu 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 705
 1736. Zarządzenie Nr SG.0050.510.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 704
 1737. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej
  Wyświetleń: 703
 1738. Protokół Nr 47/2018 posiedzenia z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 703
 1739. Protokół Nr 41/2018 posiedzenia z dnia 6 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 702
 1740. Zarządzenie Nr SG.120.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 702
 1741. Interpelacja w sprawie określenia terminu wykonania i postawienia dwóch wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 701
 1742. Interpelacja w sprawie usunięcia korzeni drzew uszkadzających nawierzchnię drogi dojazdowej do Jeziora Srebrnego - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 699
 1743. Interpelacja w sprawie usunięcia zalegającego piachu na osiedlowych ulicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 697
 1744. Uchwała Nr LV/364/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 696
 1745. Zarządzenie Nr SG.0050.579.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 października 2018r.
  Wyświetleń: 696
 1746. 2018-06-26 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 695
 1747. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. adaptacja pomieszczeń w budynku pompowni regeneracji II na cele technologiczne na terenie ZK w Z-ch
  Wyświetleń: 695
 1748. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu STAR SM-60, nr identyfikacyjny VIN: 39222, nr rejestracyjny OKR N347, rok produkcji 1984
  Wyświetleń: 695
 1749. Przebudowa ul. Dzierżonia w Żyrowej
  Wyświetleń: 695
 1750. 2018-10-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 694
 1751. 2018-11-23 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 694
 1752. 2018-12-27 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 694
 1753. Zarządzenie Nr SG.120.19.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 693
 1754. Protokół Nr V/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 691
 1755. 2018-04-18 Obwieszczenie o opiniach organów
  Wyświetleń: 690
 1756. Interpelacja w sprawie wymiany piasku w piaskownicach na terenie osiedla Piastów I - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 690
 1757. Zarządzenie Nr SG.0050.544.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 690
 1758. Zarządzenie Nr SG.0050.578.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2018r.
  Wyświetleń: 690
 1759. Interpelacja w sprawie remontu parkingu przy ul. Akacjowej 14 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 689
 1760. 2019-04-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 688
 1761. Interpelacja w sprawie zamontowania progu zwalniającego na wysokości Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 686
 1762. 2018-08-27 Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 684
 1763. 2018-09-18 orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody SUW Zdzieszowice
  Wyświetleń: 684
 1764. Interpelacja w sprawie zapadających się studzienek kanalizacji deszczowej w ciągu wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 423 w Januszkowicach - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 683
 1765. Schweda Ewa
  Wyświetleń: 680
 1766. 2018-05-04 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na połączeniu wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 679
 1767. Interpelacja w sprawie zbadania zasięgu promieniowania fal elektromagnetycznych wieży przekaźnikowej znajdującej się przy ul. Chrobrego 8 w Zdzieszowicach - 5.12.2018r.
  Wyświetleń: 678
 1768. Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 676
 1769. Projekty uchwał na XI Sesję w dniu 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 675
 1770. Uchwała Nr LII/344/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 674
 1771. 2019-06-17 Decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii kablowej 110 kV z łączem światłowodowym z GPO Rozkochów do GPZ Zdzieszowice” na terenie Gminy Zdzieszowice, obręb Rozwadza
  Wyświetleń: 673
 1772. 2019-02-18 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku o udzielonych w 2018 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 672
 1773. Interpelacja w sprawie zapewnienia obsługi przewozowej dla mieszkańców do szpitala w Krapkowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 671
 1774. Konkursy ofert 2019
  Wyświetleń: 670
 1775. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew sosny przy parkingu na działce nr 160/7 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 669
 1776. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana lokalizacji pomp wody dla VII-go obiegu chłodniczego w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 667
 1777. Interpelacja w sprawie wymiany krawężników wokół wysepki przed przejazdem kolejowym w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 664
 1778. Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Filarskiego w Zdzieszowicach - 20.03.2019r.
  Wyświetleń: 662
 1779. Protokół Nr 49/2018 posiedzenia w dniu 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 662
 1780. Interpelacja w sprawie wymiany krawężnika drogowego na krawężnik najazdowy na ul. Pokoju 13 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 661
 1781. Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 661
 1782. Zarządzenie Nr SG.0050.520.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 661
 1783. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji "przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455"
  Wyświetleń: 660
 1784. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 660
 1785. Zarządzenie Nr SG.0050.581.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 października 2018r.
  Wyświetleń: 659
 1786. Zarządzenie Nr SG.120.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 658
 1787. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wparcie w 2020 r. zadań publicznych
  Wyświetleń: 657
 1788. Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 657
 1789. 2020-01-09 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż „Zestawu składającego się z siedmiu kontenerów oraz rozsypywacza”
  Wyświetleń: 656
 1790. Interpelacja w sprawie poszerzenia ulicy Karola Miarki w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 656
 1791. Interpelacja w sprawie montazu świateł dedykowanych na przejściu dla pieszych obok PSP Nr 1 w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 655
 1792. Zarządzenie Nr SG.0050.558.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 655
 1793. Uchwała Nr LIII/352/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 654
 1794. 2018-04-16 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 653
 1795. Protokół Nr 40/2018 posiedzenia z dnia 25 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 651
 1796. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 650
 1797. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2020 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 650
 1798. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 650
 1799. Uchwała Nr LV/366/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 649
 1800. Interpelacja w sprawie budowy boiska wielofuncyjnego oraz parkingu na oś. Akacjowa-Zielona - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 646
 1801. Zarządzenie Nr SG.0050.542.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 645
 1802. Interpelacja w sprawie zakupu i montażu progów zwalniających na ul. Fabrycznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 643
 1803. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 641
 1804. Interpelacja w sprawie wycięcia odrstów na pniu ściętej wierzby rosnącej w rejonie mostku na potoku Anka - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 640
 1805. Protokół Nr VI/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 639
 1806. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanych instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz. Z-ce
  Wyświetleń: 638
 1807. Zarządzenie Nr SG.0050.545.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 638
 1808. Interpelacja w sprawie usunięcia zapadliska drogi na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Kozielską - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 636
 1809. Interpelacja w sprawie sprawdzenia stanu technicznego chodników przy ulicy Korfantego i Św. Anny w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 635
 1810. 2019-02-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nabrzeża wraz z placem znajdującym się po prawym brzegi Ody jazu Krępna
  Wyświetleń: 634
 1811. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia z dnia 24 września 2018r.
  Wyświetleń: 634
 1812. Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia parkingu przy ul. Pokoju - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 632
 1813. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice
  Wyświetleń: 632
 1814. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 632
 1815. 2018-07-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępna)
  Wyświetleń: 631
 1816. Interpelacja w sprawie wykonania parkingu na oś. Akacjowa-Zielona (dz. nr 509/2) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 630
 1817. Zarządzenie Nr SG.0050.480.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 627
 1818. 2018-12-04 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 626
 1819. Interpelacja w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych przyz PSP Nr 1 w Zdzieszowicach (ul. B. Chrobrego) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 626
 1820. Uchwała Nr LV/365/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 626
 1821. Uchwała Nr LVII/377/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 624
 1822. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 623
 1823. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia z dnia 21 marca 2018r.
  Wyświetleń: 623
 1824. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 623
 1825. Zarządzenie Nr SG.0050.589.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 623
 1826. Interpelacja w sprawie poprawy usytuowania znaku drogowego i kosza na śmieci - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 622
 1827. Uchwała Nr LIII/349/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 622
 1828. Interpelacja w sprawie lampy na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i Bocznej - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 621
 1829. Zarządzenie Nr SG.0050.519.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2018r.
  Wyświetleń: 620
 1830. 2019-03-07 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 619
 1831. Zarządzenie Nr SG.0050.595.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 619
 1832. Uchwała Nr LVI/375/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 616
 1833. Interpelacja w sprawie usunięcia kolczastych krzewów wokół placu zabaw na osiedlu Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 614
 1834. 2019-07-30 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia rzeki Odry i wału p-pow. linią kablową 110 kV w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 613
 1835. Interpelacja w sprawie usunięcia dziury w asfalcie na ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 613
 1836. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 613
 1837. 2018-09-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew
  Wyświetleń: 612
 1838. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 612
 1839. Interpelacja w sprawie usunięcia koszy na śmieci - 15.04.2019r.
  Wyświetleń: 612
 1840. Protokół Nr IV/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 611
 1841. Zarządzenie Nr SG.120.13.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 610
 1842. Zarządzenie Nr SG.0050.499.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 609
 1843. Interpelacja w sprawie monitoringu na skrzyżowaniu ul. K. Miarki i ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 608
 1844. Interpelacja w sprawie brakujących luster na skrzyżowaniu ul. B. Chrobrego z ul. Pokoju oraz na skrzyżowaniu ul. Bolesława Chrobrego z ul. Parkową - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 605
 1845. Petycja nr 3
  Wyświetleń: 605
 1846. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS-LUBLIN ŻUK A-15M, nr identyfikacyjny VIN: 422666, nr rejestracyjny OPG 310H, rok produkcji 1985
  Wyświetleń: 604
 1847. Interpelacja w sprawie zamontowania lamp ulicznych na ul. Spokojnej oraz przy budynku wielofukncyjnym w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 603
 1848. Interpelacja w sprawie usunięcia pozostałości po starych urządzeniach zabawowych - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 602
 1849. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 602
 1850. Zarządzenie Nr SG.0050.547.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 602
 1851. Zarządzenie Nr SG.0050.584.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 października 2018r.
  Wyświetleń: 602
 1852. 2019-06-13 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego przy ul. Fabrycznej 28
  Wyświetleń: 600
 1853. 2019-07-23 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 600
 1854. Intrepelacja w sprawie ustawienia znaków pierwszeństwa przejazdu na ul. B. Chrobrego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 600
 1855. Interpelacja w sprawie naprawy zapadnięć nawierzchni na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 599
 1856. Zarządzenie Nr SG.0050.546.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 599
 1857. 2018-07-10 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II wykonanie dok. proj. dla jazu Krępna
  Wyświetleń: 598
 1858. Interpelacja w sprawie zamontowania barierki przy chodniku wzdłuż bloku Akacjowa 4 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 598
 1859. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.
  Wyświetleń: 595
 1860. Zarządzenie Nr SG.0050.557.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 595
 1861. Zarządzenie Nr SG.120.7.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 594
 1862. Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 593
 1863. 2018-07-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Z-ce
  Wyświetleń: 591
 1864. 2019-02-20 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620" na działce ew. nr 24/1 obr. 0007 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 591
 1865. Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 591
 1866. 2018-07-11 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz.Zdzieszowice
  Wyświetleń: 590
 1867. Uchwała Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 590
 1868. Zarządzenie Nr SG.0050.593.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 589
 1869. 2019-06-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 588
 1870. Projekty uchwał na XII Sesję w dniu 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 588
 1871. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 588
 1872. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 587
 1873. Zarządzenie Nr SG.120.10.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 587
 1874. Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 587
 1875. Projekty uchwał na XIII Sesję w dniu 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 585
 1876. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej...
  Wyświetleń: 585
 1877. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki gminnej nr 291/4 w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 584
 1878. Zarządzenie Nr SG.0050.583.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 października 2018r.
  Wyświetleń: 584
 1879. Interpelacja w sprawie wymiany znaków drogowych na oś. Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 582
 1880. Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 581
 1881. Zarządzenie Nr SG.0050.506.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 580
 1882. Zarządzenie Nr SG.120.6.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 580
 1883. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 2 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 579
 1884. Uchwała Nr LII/346/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 578
 1885. Zarządzenie Nr SG.0050.585.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 października 2018r.
  Wyświetleń: 578
 1886. Uchwała Nr LII/343/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 574
 1887. Interpelacja w sprawie postawienia na dworcu kolejowym kabiny sanitarnej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 573
 1888. Interpelacja w sprawie wstawienia stłuczonej szyby wiaty przystankowej przy ul. Chrobrego w Zdzieszowicach - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 573
 1889. Zarządzenie Nr SG.0050.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 572
 1890. Interpelacja w sprawie wymiany poniszczonych znaków z nazwami ulic oraz obiektów użyteczności publicznej. - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 570
 1891. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 569
 1892. Uchwała Nr LIV/356/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 568
 1893. Zarządzenie Nr SG.0050.586.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 568
 1894. 2018-05-07 zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 567
 1895. Interpelacja w sprawie naprawy huśtawki na placu zabaw - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 567
 1896. Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 567
 1897. Petycja nr 2
  Wyświetleń: 566
 1898. Zarządzenie Nr SG.0050.577.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 października 2018r.
  Wyświetleń: 566
 1899. 2019-07-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Fabrycznej 28 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 563
 1900. 2019-07-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 563
 1901. Zarządzenie Nr SG.120.14.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 563
 1902. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 561
 1903. Zarządzenie Nr SG.120.3.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 561
 1904. Uchwała Nr V/52/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 558
 1905. Zarządzenie Nr SG.120.21.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 558
 1906. Ogłoszenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 557
 1907. Interpelacja w sprawie zmiany oznakowania na ul. Pokoju w okolicach Żłobka Samorządowego. - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 554
 1908. Zarządzenie Nr SG.0050.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 554
 1909. Interpelacja w sprawie skrócenia daszku na przystanku autobusowym w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 552
 1910. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 552
 1911. Zarządzenie Nr SG.0050.590.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2018r.
  Wyświetleń: 551
 1912. Zarządzenie Nr SG.120.8.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 551
 1913. 2018-11-22 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 89/16, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 550
 1914. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2020 roku zadań publicznych
  Wyświetleń: 550
 1915. Uchwała Nr LII/341/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 550
 1916. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 549
 1917. Zarządzenie Nr SG.120.11.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 549
 1918. Zarządzenie Nr SG.120.12.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 549
 1919. Uchwała Nr LII/345/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 548
 1920. Zarządzenie Nr SG.0050.588.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 548
 1921. Zarządzenie Nr SG.0050.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 548
 1922. Zarządzenie Nr SG.0050.479.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 547
 1923. Zarządzenie Nr SG.0050.560.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 547
 1924. Zarządzenie Nr SG.0050.7.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 547
 1925. Protokół Nr VIII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 546
 1926. Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 546
 1927. Zarządzenie Nr SG.0050.563.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 września 2018r.
  Wyświetleń: 544
 1928. Wilczek Józef
  Wyświetleń: 543
 1929. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2019r.
  Wyświetleń: 542
 1930. Zarządzenie Nr SG.0050.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 542
 1931. Zarządzenie Nr SG.0050.566.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 września 2018r.
  Wyświetleń: 542
 1932. Interpelacja w sprawie wykonania prac przy ul. B. Chrobrego 7 - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 541
 1933. Zarządzenie Nr SG.0050.562.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 541
 1934. Protokół Nr VII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 539
 1935. Uchwała Nr LII/339/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 539
 1936. Zarządzenie Nr SG.120.15.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 538
 1937. Przebudowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdzieszowicach – odnoga ul. Za Odrą
  Wyświetleń: 536
 1938. Uchwała Nr LIII/350/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 534
 1939. Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 531
 1940. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 529
 1941. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW-Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 527
 1942. Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 526
 1943. 2018-12-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 525
 1944. 2020-03-03 Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 525
 1945. Zarządzenie Nr SG.120.22.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 525
 1946. 2020-03-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
  Wyświetleń: 524
 1947. Zarządzenie Nr SG.0050.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 523
 1948. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 522
 1949. Interpelacja w sprawie rozpatrzenia możliwości przesunięcia słupa betonowego przy remizie OSP w Januszkowicach - 24.07.2019r.
  Wyświetleń: 522
 1950. Uchwała Nr LIV/363/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 522
 1951. Zarządzenie Nr SG.0050.570.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 519
 1952. Zarządzenie Nr SG.120.5.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 518
 1953. Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 517
 1954. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 517
 1955. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 516
 1956. Interpelacja w sprawie usunięcia uszkodzonego baneru przy wjeździe do sklepu "Malorny" przy ul. B. Chrobrego - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 515
 1957. Publiczne Przedszkole w Żyrowej
  Wyświetleń: 515
 1958. Zarządzenie Nr SG.0050.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 515
 1959. Zarządzenie Nr SG.0050.537.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 515
 1960. Zarządzenie Nr SG.0050.553.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 515
 1961. Uchwała Nr LIII/351/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 514
 1962. Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 514
 1963. Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 514
 1964. Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 513
 1965. Zarządzenie Nr SG.0050.539.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 513
 1966. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 512
 1967. Interpelacja w sprawie obniżenia krawężnika przy przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 511
 1968. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 511
 1969. Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 511
 1970. Zarządzenie Nr SG.0050.582.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 października 2018r.
  Wyświetleń: 511
 1971. 2020-01-20 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego II pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu STAR SM-60, nr identyfikacyjny VIN: 39222, nr rejestracyjny OKR N347, rok produkcji 1984
  Wyświetleń: 510
 1972. 2019-09-04 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 509
 1973. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 509
 1974. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 506
 1975. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 505
 1976. Uchwała Nr LIV/362/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 504
 1977. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce SUW Oleszka
  Wyświetleń: 503
 1978. Uchwała Nr LIV/357/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 503
 1979. 2018-05-08 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zabudowy systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 502
 1980. Uchwała Nr LIV/361/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 502
 1981. Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 502
 1982. Zarządzenie Nr SG.0050.569.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 września 2018r.
  Wyświetleń: 502
 1983. Zarządzenie Nr SG.120.17.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 502
 1984. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew znajdujących się na działce 160/29 przy bloku Piastów 1 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 501
 1985. Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 501
 1986. Zarządzenie Nr SG.0050.591.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 501
 1987. Zarządzenie Nr SG.120.1.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 501
 1988. Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltalicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. o nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 500
 1989. Uchwała Nr LIII/348/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 500
 1990. 2020-05-25 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Organizacyjnym
  Wyświetleń: 499
 1991. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki znajdującej się przy ul. Dworcowej. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 499
 1992. Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 499
 1993. Zarządzenie Nr SG.0050.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 498
 1994. 2019-06-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 497
 1995. Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 497
 1996. Zarządzenie Nr SG.120.23.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 497
 1997. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 496
 1998. Zarządzenie Nr SG.0050.523.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2018r.
  Wyświetleń: 496
 1999. Zarządzenie Nr SG.0050.580.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2018r.
  Wyświetleń: 496
 2000. Zarządzenie Nr SG.0050.525.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 495
 2001. Interpelacja w sprawie odwrócenia znaku przy przejściu dla pieszych na ul. B. Chrobrego - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 494
 2002. Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 494
 2003. Zarządzenie Nr SG.0050.535.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 494
 2004. Zarządzenie Nr SG.0050.587.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 494
 2005. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 493
 2006. Uchwała Nr LIV/359/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 492
 2007. Zarządzenie Nr SG.0050.49.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2019r.
  Wyświetleń: 492
 2008. Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 491
 2009. Interpelacja w sprawie uszczelnienia rynny w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Wypoczynkowej 2 w Januszkowiach - 24.07.2019r.
  Wyświetleń: 490
 2010. Zarządzenie Nr SG.0050.101.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 490
 2011. Zarządzenie Nr SG.0050.541.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 490
 2012. Uchwała Nr LIV/360/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 489
 2013. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 488
 2014. Interpalcja w sprawie wykonania parkingu oraz wiaty rowerowej przy stacji kolejowej w Jasionej. - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 488
 2015. Zarządzenie Nr SG.0050.527.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 488
 2016. Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 487
 2017. Zarządzenie Nr SG.0050.536.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 486
 2018. Zarządzenie Nr SG.0050.86.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2019r.
  Wyświetleń: 484
 2019. Wykaz firm zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 483
 2020. Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 482
 2021. Uchwała Nr LIV/358/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 481
 2022. Zarządzenie Nr SG.0050.521.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 481
 2023. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o opiniach organów i wydaniu postanowienia o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś dla inwestycji zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 479
 2024. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wparcie w roku 2020 zadań publicznych
  Wyświetleń: 479
 2025. Zarządzenie Nr SG.0050.538.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 478
 2026. 2018-05-21 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 477
 2027. Uchwała Nr LIV/355/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 477
 2028. Zarządzenie Nr SG.0050.60.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 477
 2029. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 476
 2030. Zarządzenie Nr SG.0050.534.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 476
 2031. Zarządzenie Nr SG.0050.43.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 475
 2032. Mikitiuk Witold
  Wyświetleń: 474
 2033. Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 474
 2034. Zarządzenie Nr SG.0050.67.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 473
 2035. 2019-09-09 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr GL.ZUZ.3.421.228.2019.DB z dnia 28.05.2019 r.
  Wyświetleń: 472
 2036. Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 472
 2037. Zarządzenie Nr SG.0050.532.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 472
 2038. Zarządzenie Nr SG.120.2.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 472
 2039. Uchwała Nr LVII/378/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 471
 2040. Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 471
 2041. Zarządzenie Nr SG.0050.554.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 471
 2042. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 470
 2043. Zarządzenie Nr SG.120.20.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 470
 2044. XIV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 30 października 2019 r.
  Wyświetleń: 469
 2045. Zarządzenie Nr SG.120.18.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 469
 2046. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody pobranej z wodociagu Krępna
  Wyświetleń: 468
 2047. Skóra Marek
  Wyświetleń: 468
 2048. Zarządzenie Nr SG.0050.522.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 468
 2049. Zarządzenie Nr SG.0050.121.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 467
 2050. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 466
 2051. Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 465
 2052. Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 464
 2053. Zarządzenie Nr SG.0050.565.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 września 2018r.
  Wyświetleń: 463
 2054. I kwartał 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 461
 2055. Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 461
 2056. Zarządzenie Nr SG.0050.126.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 461
 2057. Zarządzenie Nr SG.0050.99.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 460
 2058. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 459
 2059. Stawki podatkowe na 2020 rok
  Wyświetleń: 458
 2060. Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 458
 2061. Uchwała Nr LIV/354/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 458
 2062. Zarządzenie Nr SG.0050.45.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 458
 2063. Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 457
 2064. 2019-09-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii napowietrznej energetycznej n/n 0,4kV", położonej w gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 456
 2065. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
  Wyświetleń: 456
 2066. Zarządzenie Nr SG.0050.105.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 455
 2067. 2019-05-15 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: modernizacja jazów odrzańskich
  Wyświetleń: 454
 2068. Zarządzenie Nr SG.0050.524.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 454
 2069. Interpelacja w sprawie naprawy nieczynnego wskaźnika pomiaru prędkości samochodów zlokalizowanego na ul. B. Chrobrego przy skrzyżowaniu z ul. Pokoju. - 19.08.2019r.
  Wyświetleń: 453
 2070. Uchwała Nr LII/340/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 453
 2071. 2019-08-05 Pismo do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dok. projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 452
 2072. 2019-09-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci gazowej podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa"
  Wyświetleń: 452
 2073. Zarządzenie Nr SG.0050.125.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 452
 2074. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 451
 2075. Zarządzenie Nr SG.0050.526.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 451
 2076. Zarządzenie Nr SG.0050.564.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 września 2018r.
  Wyświetleń: 451
 2077. Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 450
 2078. Zarządzenie Nr SG.0050.47.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 450
 2079. Zarządzenie Nr SG.0050.61.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 450
 2080. Zarządzenie Nr SG.0050.85.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2019r.
  Wyświetleń: 450
 2081. Interpelacja w sprawie wykonania ogrodzenia i wymiany powierzchni na działce nr 1003 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 449
 2082. Zarządzenie Nr SG.0050.118.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 449
 2083. Interpelacja w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Wigury w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 448
 2084. Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 448
 2085. Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 447
 2086. Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 447
 2087. Zarządzenie Nr SG.0050.46.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 446
 2088. Zarządzenie Nr SG.120.4.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 446
 2089. Projekty uchwał na XIV Sesję w dniu 30 października 2019
  Wyświetleń: 445
 2090. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 445
 2091. Zarządzenie Nr SG.0050.132.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 445
 2092. Zarządzenie Nr SG.0050.531.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 444
 2093. 2019-07-30 Pismo do inwestora dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 443
 2094. Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 443
 2095. Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 443
 2096. Zarządzenie Nr SG.0050.50.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 443
 2097. Zarządzenie Nr SG.0050.100.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 442
 2098. Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 441
 2099. Zarządzenie Nr SG.0050.533.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 441
 2100. Zarządzenie Nr SG.0050.571.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 441
 2101. Zarządzenie Nr SG.0050.575.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 441
 2102. Zarządzenie Nr SG.0050.55.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 marca 2019r.
  Wyświetleń: 440
 2103. 2019-09-25 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego na nieruchomości przy ul. Akacjowej 6AB w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 439
 2104. Interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi krzaków przy ul. Góry Św. Anny - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 439
 2105. Interpelacja w sprawie wyczyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej na drogach należących do Powiatu, w szczególności na ul. Filarskiego. - 19.08.2019r.
  Wyświetleń: 439
 2106. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 439
 2107. 2019-08-28 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 437
 2108. Zarządzenie Nr SG.0050.529.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 437
 2109. Zarządzenie Nr SG.0050.98.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 437
 2110. 2019-11-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 436
 2111. 2019-07-19 Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 planowanego w miejscowości Zdzieszowice
  Wyświetleń: 434
 2112. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 434
 2113. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 433
 2114. Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 433
 2115. I KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 432
 2116. I KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowice
  Wyświetleń: 432
 2117. Zarządzenie Nr SG.0050.107.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 432
 2118. Zarządzenie Nr SG.0050.146.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 września 2019r.
  Wyświetleń: 432
 2119. Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 431
 2120. Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 431
 2121. Zarządzenie Nr SG.0050.41.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 430
 2122. Interpelacja w sprawie docięcia odrostów drzew na ul. Akacjowej. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 429
 2123. Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 429
 2124. Uchwała Nr LIV/353/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 428
 2125. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gminy
  Wyświetleń: 428
 2126. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2020r.
  Wyświetleń: 427
 2127. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 427
 2128. 2019-08-05 Pismo do PPIS w Krapkowicach dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa).
  Wyświetleń: 426
 2129. Zarządzenie Nr SG.0050.48.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 425
 2130. Zarządzenie Nr SG.0050.543.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 425
 2131. Zarządzenie Nr SG.0050.116.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 424
 2132. 2019-08-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 423
 2133. 2019-08-13 Pisma do PPIS w Krapkowicach, RDOŚ w Opolu, Ministerstwa GMiŻŚ w Warszawie dot. uzupełnienia KIP 2 dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II.
  Wyświetleń: 423
 2134. Interpelacja w sprawie wymiany zniszczonych elementów barierki bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Góry Św. Anny z ul. Fabryczną. - 19.08.2019
  Wyświetleń: 423
 2135. Zarządzenie Nr SG.0050.68.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 423
 2136. Zarządzenie Nr SG.0050.92.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 maja 2019r.
  Wyświetleń: 422
 2137. Projekty uchwał na XV Sesję w dniu 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 421
 2138. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie) na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 418
 2139. Interpelacja w sprawie uszczelnienia rynny w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Wypoczynkowej 2 w Januszkowicach. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 418
 2140. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 417
 2141. Zarządzenie Nr SG.0050.576.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 417
 2142. Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 416
 2143. Zarządzenie Nr SG.0050.143.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 415
 2144. Zarządzenie Nr SG.0050.594.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 415
 2145. Zarządzenie Nr SG.0050.141.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 414
 2146. Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ulicy Pionierów - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 413
 2147. Zarządzenie Nr SG.0050.113.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 413
 2148. Zarządzenie Nr SG.0050.70.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 413
 2149. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 411
 2150. Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 411
 2151. Zarządzenie Nr SG.0050.73.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 411
 2152. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 410
 2153. Zarządzenie Nr SG.0050.87.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 maja 2019r.
  Wyświetleń: 410
 2154. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej - SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 409
 2155. 2019-07-05 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.3.2018.JBG z dnia 18.07.2018 r. (prawomocna z dniem 06.08.2018 r.)
  Wyświetleń: 408
 2156. 2019-08-08 Postanowienia wydane przez Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 408
 2157. Zarządzenie Nr SG.0050.66.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 408
 2158. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 407
 2159. Intrepelacja w sprawie rozpatrzenia możliwości przesunięcia słupa betonowego przy remizie OSP w Januszkowicach - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 406
 2160. Zarządzenie Nr SG.0050.44.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 406
 2161. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 405
 2162. Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 405
 2163. Zarządzenie Nr SG.0050.114.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 404
 2164. Zarządzenie Nr SG.0050.145.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 września 2019r.
  Wyświetleń: 404
 2165. 2018-06-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. O
  Wyświetleń: 403
 2166. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 403
 2167. Zarządzenie Nr SG.0050.81.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2019r.
  Wyświetleń: 403
 2168. Zarządzenie Nr SG.0050.135.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 402
 2169. Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 401
 2170. Zarządzenie Nr SG.0050.97.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 401
 2171. Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 399
 2172. Zarządzenie Nr SG.0050.530.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 398
 2173. Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 397
 2174. Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 397
 2175. Zarządzenie Nr SG.0050.40.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 397
 2176. Interpelacja w sprawie remontu przystanków autobusowych na terenie miasta. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 396
 2177. Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 396
 2178. Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 396
 2179. Zarządzenie Nr SG.0050.120.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 396
 2180. Zarządzenie Nr SG.0050.82.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 maja 2019r.
  Wyświetleń: 396
 2181. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS -badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce (SUW Oleszka)
  Wyświetleń: 395
 2182. Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 395
 2183. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic, zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 394
 2184. Interpelacja w sprawie zarośniętego znaku drogowego na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Harcerską - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 394
 2185. XV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 394
 2186. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowaniaw przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 393
 2187. 2020-05-11 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochronnej studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych, eksploatowanej do nawodnień boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 393
 2188. XVI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 16 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 393
 2189. Zarządzenie Nr SG.0050.111.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 393
 2190. Zarządzenie Nr SG.0050.65.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 393
 2191. 2019-07-30 Pismo do inwestora dot. postanowienia ostatecznego dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 392
 2192. Zarządzenie Nr SG.0050.106.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 392
 2193. Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 391
 2194. Zarządzenie Nr SG.0050.117.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 391
 2195. 2019-07-25 Pismo do inwestora dot. odmowy wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620”
  Wyświetleń: 390
 2196. Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 390
 2197. Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 390
 2198. Interpelacja w sprawie w sprawie dokonania ekspertyzy dendrologicznej drzewa przy kościele w Żyrowej - 17.07.2019r.
  Wyświetleń: 389
 2199. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 389
 2200. Zarządzenie Nr SG.0050.137.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 389
 2201. 2020-02-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 388
 2202. Zarządzenie Nr SG.0050.110.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 388
 2203. Zarządzenie Nr SG.0050.76.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 388
 2204. Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 387
 2205. Zarządzenie Nr SG.0050.550.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 387
 2206. Zarządzenie Nr SG.0050.136.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 385
 2207. Zarządzenie Nr SG.0050.72.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 385
 2208. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - informacja o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2018 r. postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.
  Wyświetleń: 383
 2209. Zarządzenie Nr SG.0050.119.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 383
 2210. Zarządzenie Nr SG.0050.54.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2019r.
  Wyświetleń: 384
 2211. Zarządzenie Nr SG.0050.74.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 383
 2212. Zarządzenie Nr SG.120.13A.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 383
 2213. Interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi drzew na odnodze ul. Osadników - 08.08.2019r.
  Wyświetleń: 382
 2214. Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 382
 2215. Zarządzenie Nr SG.0050.131.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 382
 2216. Zarządzenie Nr SG.0050.58.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 382
 2217. Interpelacja w sprawie wykoszenia rowu wzdłuż ul. K. Miarki - 17.07.2019r.
  Wyświetleń: 380
 2218. Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 380
 2219. Zarządzenie Nr SG.0050.51.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 380
 2220. Zarządzenie Nr SG.0050.551.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 380
 2221. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICEPOKOJU/37620"
  Wyświetleń: 379
 2222. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 378
 2223. Zarządzenie Nr SG.0050.35.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 378
 2224. Zarządzenie Nr SG.120.16.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2019r.
  Wyświetleń: 378
 2225. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - 2018 r.
  Wyświetleń: 377
 2226. Uchwała Nr LIV/425/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 377
 2227. Zarządzenie Nr SG.0050.102.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 377
 2228. Zarządzenie Nr SG.0050.115.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 377
 2229. Zarządzenie Nr SG.0050.124.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 377
 2230. Petycja nr 6
  Wyświetleń: 376
 2231. Zarządzenie Nr SG.0050.123.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 376
 2232. Zarządzenie Nr SG.0050.139.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 375
 2233. Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 374
 2234. Zarządzenie Nr SG.0050.488.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 373
 2235. Interpelacja w sprawie wykonania projektu i przebudowy ulicy Krótkiej w Januszkowicach. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 372
 2236. Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 372
 2237. Zarządzenie Nr SG.0050.573.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 372
 2238. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 371
 2239. Zarządzenie Nr SG.0050.129.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 371
 2240. Zarządzenie Nr SG.0050.80.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 371
 2241. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2020r.
  Wyświetleń: 370
 2242. Petycja nr 4
  Wyświetleń: 370
 2243. Zarządzenie Nr SG.0050.34.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 370
 2244. Zarządzenie Nr SG.0050.84.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 370
 2245. Zasady działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 370
 2246. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2020r.
  Wyświetleń: 369
 2247. Zarządzenie Nr SG.0050.83.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 368
 2248. 2018-07-09 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 367
 2249. 2019-08-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadomienie stron postępowania o wydanej DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 367
 2250. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 367
 2251. Interpelacja w sprawie ustawienia bariery ochronnej oddzielającej pas drogowy od ścieżki pieszo-rowerowej. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 367
 2252. Zarządzenie Nr SG.0050.156.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2019r.
  Wyświetleń: 367
 2253. 2019-08-12 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 12.08.2019 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 366
 2254. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonywujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 366
 2255. Zarządzenie Nr SG.120.26.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 366
 2256. Zarządzenie Nr SG.120.29.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 366
 2257. Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 365
 2258. Zarządzenie Nr SG.0050.27.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 365
 2259. Zarządzenie Nr SG.0050.52.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 365
 2260. Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 364
 2261. Zarządzenie Nr SG.0050.42.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 364
 2262. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie) na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 363
 2263. Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 363
 2264. Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 wrzesnia 2019r.
  Wyświetleń: 363
 2265. Zarządzenie Nr SG.120.24.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 października 2019r.
  Wyświetleń: 363
 2266. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 września 2019 r.
  Wyświetleń: 361
 2267. Zarządzenie Nr SG.0050.592.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 361
 2268. Zarządzenie Nr SG.0050.79.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 360
 2269. Interpelacja w sprawie udostępnienia dokumenatcji projektowej lub koncepcji przebudowy ul. Wojska Polskiego w Żyrowej - 21.06.2019r.
  Wyświetleń: 359
 2270. Zarządzenie Nr SG.0050.122.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 358
 2271. Zarządzenie Nr SG.0050.548.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 357
 2272. 2019-08-05 Pismo do RDOŚ w Opolu dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa).
  Wyświetleń: 356
 2273. Zarządzenie Nr SG.0050.127.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 356
 2274. Projekty uchwał Na XVI Sesję w dniu 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 354
 2275. Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 354
 2276. Zarządzenie Nr SG.0050.552.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 354
 2277. Zarządzenie Nr SG.0050.155.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2019r.
  Wyświetleń: 352
 2278. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 346
 2279. Zarządzenie Nr SG.0050.130.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 346
 2280. Zarządzenie Nr SG.0050.88.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 maja 2019r.
  Wyświetleń: 346
 2281. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 345
 2282. Zarządzenie Nr SG.0050.140.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 345
 2283. 2019-12-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 344
 2284. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020
  Wyświetleń: 344
 2285. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 344
 2286. 2019-08-28 Zawiadomienie o przedłużonym terminie na wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 343
 2287. Interpelacja w sprawie poinformowania mieszkańców o możliwości zakupu i budowy garaży na działkach zlokalizowanych wzdłuż torów kolejowych - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 343
 2288. Zarządzenie Nr SG.0050.154.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 września 2019r.
  Wyświetleń: 343
 2289. 2019-07-23 Pismo do inwestora dot. stanowiska Burmistrz Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II
  Wyświetleń: 341
 2290. Zarządzenie Nr SG.0050.53.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 340
 2291. Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 338
 2292. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 337
 2293. Petycja nr 5
  Wyświetleń: 337
 2294. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 335
 2295. Zarządzenie Nr SG.0050.69.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 335
 2296. Interpelacja w sprawie wykonania remontu parkingu przy pawilonie handlowo-usługowym na ul. Fabrycznej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 334
 2297. Zarządzenie Nr SG.0050.103.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 334
 2298. Interpelacja w sprawie usunięcia suchego drzewa i sadzonek. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 333
 2299. Protokół Nr X/2019 Sesji rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 332
 2300. Zarządzenie Nr SG.0050.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 332
 2301. 2019-09-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – podanie do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 331
 2302. Zarządzenie Nr SG.0050.149.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2019r.
  Wyświetleń: 331
 2303. Zarządzenie Nr SG.0050.549.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 331
 2304. 2019-11-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 330
 2305. 2020-05-13 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w miejscowości Januszkowice
  Wyświetleń: 330
 2306. Zarządzenie Nr SG.0050.568.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 329
 2307. Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 326
 2308. Zarządzenie Nr SG.120.25.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 325
 2309. Interpelacja w sprawie przycięcia żywopłotu przy ul. Górnej. - 08.08.2019r.
  Wyświetleń: 324
 2310. Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 321
 2311. Zarządzenie Nr SG.0050.89.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2019r.
  Wyświetleń: 321
 2312. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie probki wody z wodociągu w Krępnej (SUW Krępna woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 320
 2313. 2019-10-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Akacjowej 6A-B w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 320
 2314. Zarządzenie Nr SG.0050.148.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2019r.
  Wyświetleń: 320
 2315. Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 318
 2316. Zarządzenie Nr SG.0050.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 318
 2317. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 317
 2318. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 317
 2319. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 316
 2320. Zarządzenie Nr SG.0050.572.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 316
 2321. 2020-03-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 314
 2322. Zarządzenie Nr SG.0050.77.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 314
 2323. Uchwała Nr XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 313
 2324. Zarządzenie Nr SG.0050.75.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 313
 2325. Zarządzenie Nr SG.0050.161.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2019r.
  Wyświetleń: 312
 2326. Zarządzenie Nr SG.0050.108.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 310
 2327. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 309
 2328. Zarządzenie Nr SG.0050.28.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 309
 2329. Zarządzenie Nr SG.0050.574.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 309
 2330. Zarządzenie Nr SG.0050.64.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 309
 2331. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Oleszka
  Wyświetleń: 308
 2332. Interpelacja w sprawie zakupu ławek na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 308
 2333. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 308
 2334. Zarządzenie Nr SG.0050.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 308
 2335. Zarządzenie Nr SG.0050.153.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 września 2019r.
  Wyświetleń: 306
 2336. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci (korekta)
  Wyświetleń: 305
 2337. Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 305
 2338. 2020-04-09 Ogłaszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego - stołówki szkolnej
  Wyświetleń: 303
 2339. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 303
 2340. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja kwiecień 2019 r.
  Wyświetleń: 303
 2341. Zarządzenie Nr SG.0050.138.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 303
 2342. Protokół Nr XIII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 302
 2343. Zarządzenie Nr SG.0050.56.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2019r.
  Wyświetleń: 302
 2344. Zarządzenie Nr SG.0050.63.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 302
 2345. Zarządzenie Nr SG.0050.78.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 301
 2346. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 300
 2347. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 300
 2348. Zarządzenie Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 300
 2349. Zarządzenie Nr SG.0050.91.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 maja 2019r.
  Wyświetleń: 300
 2350. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 298
 2351. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 298
 2352. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 298
 2353. Zarządzenie Nr SG.0050.30.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 297
 2354. Projekty uchwał na XVII Sesję w dniu 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 295
 2355. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2017
  Wyświetleń: 295
 2356. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 294
 2357. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 294
 2358. Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 294
 2359. Zarządzenie Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 294
 2360. Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026"
  Wyświetleń: 293
 2361. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci obowiązującej od 1 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 292
 2362. Protokół Nr XI/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 291
 2363. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 290
 2364. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 289
 2365. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja październik 2019 r. wg stanu na 30.09.2019 r.
  Wyświetleń: 289
 2366. Zarządzenie Nr SG.0050.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 289
 2367. Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 - aktualizacja październik
  Wyświetleń: 288
 2368. Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 288
 2369. Zarządzenie Nr SG.0050.29.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 287
 2370. Zarządzenie Nr SG.0050.109.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 286
 2371. Zarządzenie Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 286
 2372. 2019-10-29 III KWARTAŁ - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 285
 2373. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010
  Wyświetleń: 285
 2374. XVII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 29 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 285
 2375. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja marzec 2018
  Wyświetleń: 284
 2376. Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 wrzesnia 2019r.
  Wyświetleń: 284
 2377. Zarządzenie Nr SG.120.27.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 284
 2378. Zarządzenie Nr SG.0050.36.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 283
 2379. Protokół Nr IX/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 282
 2380. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 282
 2381. Zarządzenie Nr SG.0050.181.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 282
 2382. Protokół Nr XII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 281
 2383. Protokół Nr XIV/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 281
 2384. Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 281
 2385. Zarządzenie Nr SG.0050.152.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 września 2019r.
  Wyświetleń: 281
 2386. Zarządzenie Nr SG.0050.23.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 281
 2387. Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 280
 2388. Informacja roczna - za rok 2016 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 279
 2389. Zarządzenie Nr SG.120.10.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 279
 2390. III KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowice
  Wyświetleń: 278
 2391. Informacja roczna - za rok 2018 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 278
 2392. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 278
 2393. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 278
 2394. Uchwała Nr XIV/120/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 278
 2395. Zarządzenie Nr SG.0050.22.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 277
 2396. Zarządzenie Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 277
 2397. Zarządzenie Nr SG.0050.37.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 277
 2398. Zarządzenie Nr SG.0050.90.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2019r.
  Wyświetleń: 277
 2399. 2019-09-26 Decyzja znak OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 276
 2400. Zarządzenie Nr SG.0050.151.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 września 2019r.
  Wyświetleń: 276
 2401. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja październik 2018 r. wg stanu na 30.09.2018 r.
  Wyświetleń: 275
 2402. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 273
 2403. Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 273
 2404. 2019-09-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 272
 2405. 2020-05-27 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych na terenie miejscowości Oleszka
  Wyświetleń: 272
 2406. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 272
 2407. Zarządzenie Nr SG.0050.142.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 272
 2408. Uchwała Nr 11/4/2017 Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki
  Wyświetleń: 271
 2409. Zarządzenie Nr SG.0050.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 271
 2410. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 271
 2411. Uchwała Nr XVI/138/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 270
 2412. Zarządzenie Nr SG.0050.33.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 270
 2413. Zarządzenie Nr SG.120.6.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 270
 2414. 2019-12-02 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. opinii PGW WP RZGW w Gliwicach oraz pism RDOŚ w Opolu i PPIS w Krapkowicach
  Wyświetleń: 267
 2415. III KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 267
 2416. Zarządzenie Nr SG.0050.188.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 267
 2417. Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 266
 2418. Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 266
 2419. Zarządzenie Nr SG.0050.158.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 października 2019r.
  Wyświetleń: 266
 2420. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010
  Wyświetleń: 265
 2421. Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Zdzieszowice na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”
  Wyświetleń: 264
 2422. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 263
 2423. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 263
 2424. Uchwała Nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 263
 2425. Uchwała Nr 4/09/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach z dnia 23 września 2016 roku w sprawie kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
  Wyświetleń: 262
 2426. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2020 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 261
 2427. Zarządzenie Nr SG.0050.478.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 261
 2428. Aktualizacja Programu Środowiska na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 259
 2429. Uchwała Nr XVI/137/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 259
 2430. Zarządzenie Nr SG.0050.104.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 259
 2431. Uchwała Nr XVI/139/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 258
 2432. Uchwała Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 256
 2433. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 254
 2434. Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 254
 2435. Informacja roczna - za rok 2017 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 253
 2436. Uchwała Nr XVI/142/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 252
 2437. Uchwała Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 252
 2438. Zarządzenie Nr SG.0050.165.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 października 2019r.
  Wyświetleń: 252
 2439. Zarządzenie Nr SG.0050.39.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 251
 2440. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 250
 2441. 2019-12-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 249
 2442. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 248
 2443. Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 248
 2444. Zarządzenie Nr SG.0050.168.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 248
 2445. Uchwała Nr XVI/144/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 246
 2446. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 243
 2447. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 243
 2448. 2019-12-09 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 242
 2449. Zarządzenie Nr SG.0050.178.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 242
 2450. 2019-12-06 Postanowienie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 241
 2451. 2020-05-27 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego, udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Jasiona
  Wyświetleń: 241
 2452. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 241
 2453. Uchwała Nr XVI/140/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 241
 2454. Zarządzenie Nr SG.0050.38.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 241
 2455. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 240
 2456. Zarządzenie Nr SG.0050.164.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 października 2019r.
  Wyświetleń: 240
 2457. Uchwała Nr XX/149/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016 r.w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2016-2018 z perspektywą na lata 2019-2022"
  Wyświetleń: 239
 2458. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 26 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 239
 2459. Zarządzenie Nr SG.0050.160.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2019r.
  Wyświetleń: 239
 2460. 2019-12-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot wydanego postanowienia o zwieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 238
 2461. Zarządzenie Nr SG.0050.174.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 238
 2462. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 238
 2463. Informacja dodatkowa (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 237
 2464. Zarządzenie Nr SG.0050.186.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 237
 2465. Zarządzenie Nr SG.0050.179.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 236
 2466. Zarządzenie Nr SG.0050.189.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 235
 2467. 2019-12-03 Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego dot. prowadzonego postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z wniosku ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 234
 2468. Informacja dodatkowa (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 234
 2469. Uchwała Nr XVI/141/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 234
 2470. Zarządzenie Nr SG.0050.171.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 234
 2471. Zarządzenie Nr SG.0050.177.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 234
 2472. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 233
 2473. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 233
 2474. Projekty uchwał na XVIII Sesję w dniu 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 233
 2475. Uchwała Nr XIV/123/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 233
 2476. Zarządzenie Nr SG.0050.176.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 233
 2477. Zarządzenie Nr SG.0050.561.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 230
 2478. 2019-12-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydania postanowienia stwierdzającego przeprowadzenie ooś dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 229
 2479. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 229
 2480. Zarządzenie Nr SG.0050.496.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 229
 2481. Zarządzenie Nr SG.0050.173.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 228
 2482. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 226
 2483. Uchwała Nr XVI/143/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 225
 2484. Zarządzenie Nr SG.0050.185.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 225
 2485. Zarządzenie Nr SG.0050.191.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 225
 2486. Zarządzenie Nr SG.120.3.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 225
 2487. Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 224
 2488. Zarządzenie Nr SG.0050.163.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2019r.
  Wyświetleń: 224
 2489. Zarządzenie Nr SG.0050.166.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2019r.
  Wyświetleń: 224
 2490. Zarządzenie Nr SG.0050.167.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 224
 2491. Zarządzenie Nr SG.120.7.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 224
 2492. 2019-12-04 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. opinii wydanych przez PPIS w Krapkowicach, RDOŚ w Opolu, PGW WP RZGW w Gliwicach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 223
 2493. Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 223
 2494. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 222
 2495. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 221
 2496. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2020
  Wyświetleń: 221
 2497. Zarządzenie Nr SG.0050.157.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2019r.
  Wyświetleń: 221
 2498. Zarządzenie Nr SG.0050.21.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 221
 2499. 2019-10-30 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 220
 2500. Zarządzenie Nr SG.0050.559.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 220
 2501. Zarządzenie Nr SG.120.12.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2020r.
  Wyświetleń: 220
 2502. Zarządzenie Nr SG.120.30.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 220
 2503. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 218
 2504. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 218
 2505. Zarządzenie Nr SG.0050.187.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 218
 2506. Zarządzenie Nr SG.0050.517.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 218
 2507. Zarządzenie Nr SG.0050.528.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 217
 2508. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 216
 2509. Uchwała Nr LIII/421/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorstw na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 215
 2510. Uchwała Nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 215
 2511. IV KWARTAŁ - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 211
 2512. Zarządzenie Nr SG.120.5.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 211
 2513. 2019-11-08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 210
 2514. 2019-11-05 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. zawiadamia strony o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA_
  Wyświetleń: 209
 2515. Zarządzenie Nr SG.0050.57.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 209
 2516. 2019-12-23 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 207
 2517. Zarządzenie Nr SG.0050.540.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 207
 2518. Zarządzenie Nr SG.0050.59.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 207
 2519. Zarządzenie Nr SG.0050.567.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 205
 2520. Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 204
 2521. Zarządzenie Nr SG.0050.504.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 203
 2522. Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 202
 2523. Ochrona powietrza
  Wyświetleń: 200
 2524. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 200
 2525. 2019-12-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wniosku skierowanego do SKO w Opolu dla przedsięwzięcia; budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 199
 2526. Protokół Nr XVI/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 199
 2527. Zarządzenie Nr SG.0050.497.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 198
 2528. Zarządzenie Nr SG.120.4.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 197
 2529. Zarządzenie Nr SG.0050.170.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 196
 2530. Uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 195
 2531. Zarządzenie Nr SG.0050.169.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 195
 2532. 2019-12-02 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 194
 2533. Zarządzenie Nr SG.0050.184.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 192
 2534. Zarządzenie Nr SG.0050.199.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 192
 2535. 2019-11-25 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC dot. opinii wydanych przez RDOŚ Opole, PPIS Krapkowice, PGW WP Gliwice oraz o możliwości wypowiedzenia się.
  Wyświetleń: 191
 2536. Uchwała Nr XVII/151/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 191
 2537. Zarządzenie Nr SG.0050.62.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 190
 2538. Uchwała Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 189
 2539. XIX Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 29 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 189
 2540. 2019-12-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 186
 2541. Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 186
 2542. Zarządzenie Nr SG.0050.207.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 184
 2543. IV KWARTAŁ - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowice
  Wyświetleń: 183
 2544. Uchwała Nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 180
 2545. Zarządzenie Nr SG.0050.212.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 marca 2020r.
  Wyświetleń: 180
 2546. 2019-28-11 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o przedłożonym terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 179
 2547. 2020-01-24 Obszarowa ocena jakości wody w gminie Zdzieszowice za rok 2019
  Wyświetleń: 177
 2548. Zarządzenie Nr SG.120.11.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 177
 2549. Informacja roczna - za rok 2019 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 176
 2550. Obwieszczenie z dnia 5 marca 2020 r. Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 176
 2551. Zarządzenie Nr SG.0050.180.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 176
 2552. Petycja Nr 7
  Wyświetleń: 175
 2553. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 175
 2554. Zarządzenie Nr SG.0050.204.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 175
 2555. Zarządzenie Nr SG.0050.225.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 174
 2556. Zarządzenie Nr SG.120.9.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 174
 2557. Zarządzenie Nr SG.120.8.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 173
 2558. 2019-11-07 Decyzja Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa”, położonej w gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 172
 2559. IV KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 172
 2560. Zarządzenie Nr SG.0050.210.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 172
 2561. Zarządzenie Nr SG.0050.209.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 171
 2562. Zarządzenie Nr SG.0050.211.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 171
 2563. Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej w zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 170
 2564. Zarządzenie Nr SG.120.1.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 170
 2565. 2020-01-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydanego postanowienia dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 169
 2566. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 168
 2567. Uchwała Nr XVII/150/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 166
 2568. Zarządzenie Nr SG.0050.200.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 166
 2569. Zarządzenie Nr SG.0050.206.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 166
 2570. 2020-01-20 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic dot. podjęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620”
  Wyświetleń: 165
 2571. 2020-03-10-Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 165
 2572. Uchwała Nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 165
 2573. Zarządzenie Nr SG.0050.112.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 165
 2574. Zarządzenie Nr SG.120.9.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 165
 2575. Zarządzenie Nr SG.0050.196.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 163
 2576. Protokół Nr XV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 162
 2577. Uchwała Nr XVII/153/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 162
 2578. 2020-03-04 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku o udzielonych w 2019 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 161
 2579. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 161
 2580. Zarządzenie Nr SG.0050.71.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 161
 2581. Zarządzenie Nr SG.0050.208.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 160
 2582. 2020-03-17 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 159
 2583. Uchwała Nr XVII/148/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 158
 2584. Zarządzenie Nr SG.0050.201.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 158
 2585. Zarządzenie Nr SG.0050.197.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 155
 2586. 2020-01-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej w Oleszce o mocy 999 kW
  Wyświetleń: 154
 2587. Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 154
 2588. Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 154
 2589. 2020-01-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 153
 2590. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 153
 2591. Uchwała Nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 152
 2592. Zarządzenie Nr SG.0050.198.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 152
 2593. 2019-12-02 Obwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic dot. pism w sprawie wyrażenia opinii przez RDOŚ w Opolu, PPIS w Krapkowicach oraz opinii PGW WP RZGW w Gliwicach
  Wyświetleń: 150
 2594. SG.0050.264.2016
  Wyświetleń: 150
 2595. Uchwała Nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 150
 2596. Uchwała Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 148
 2597. 2020-01-08 Zawiadomienie nr GL.RUZ.421.195.2019.AT/TS z dnia 8 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na liwkidację urządzenia do poboru wody na terenie ArcelorMittal Poland, Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 147
 2598. 2020-02-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_ KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 147
 2599. 2020-03-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. podjęcia zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 147
 2600. SG.0050.285.2016
  Wyświetleń: 147
 2601. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 147
 2602. Zarządzenie Nr SG.0050.215.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 marca 2020r.
  Wyświetleń: 146
 2603. Zarządzenie Nr SG.0050.222.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 144
 2604. 2019-10-23 Ogłoszenia Burmistrza Zdzieszowic dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla przedsięwzięcia „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2019”
  Wyświetleń: 143
 2605. Obwieszczenie z dnia 26 marca 2020 r. Burmistrza Zdzieszowic w sprawie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew...
  Wyświetleń: 143
 2606. Zarządzenie Nr SG.0050.203.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 143
 2607. Zarządzenie Nr SG.0050.220.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 142
 2608. Uchwała Nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 141
 2609. SG.0050.261.2016
  Wyświetleń: 140
 2610. SG.0050.262.2016
  Wyświetleń: 140
 2611. Uchwała Nr XVII/152/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 140
 2612. 2020-01-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. podjęcia postępowania . dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620”
  Wyświetleń: 139
 2613. 2020-03-10-Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Żyrowa
  Wyświetleń: 138
 2614. Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwetnia 2020r.
  Wyświetleń: 138
 2615. Zarządzenie Nr SG.0050.213.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 marca 2020r.
  Wyświetleń: 138
 2616. 2020-03-12 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o dłuższym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 137
 2617. Uchwała Nr XVIII/163/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 137
 2618. Zarządzenie Nr SG.0050.202.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 137
 2619. Uchwała Nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 136
 2620. 2019-11-07 Decyzja Nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej n/n na terenie Gminy Zdzieszowice, obręb Zdzieszowice, działki nr 1999/1 i 1999/2
  Wyświetleń: 135
 2621. 2020-02-26 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic dot. dłuższego terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_ KOZIELSKA_3
  Wyświetleń: 135
 2622. 2020-03-23 Zawiadomienie Burmistrz Zdzieszowic o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA/37708
  Wyświetleń: 135
 2623. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 135
 2624. 2020-04-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa
  Wyświetleń: 134
 2625. XX Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 28 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 134
 2626. Zarządzenie Nr SG.0050.205.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 134
 2627. 2020-03-12 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic dot. podjęcia zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 133
 2628. Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 133
 2629. 2020-01-23 Decyzja Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej w Oleszce o mocy 999 kW
  Wyświetleń: 132
 2630. Uchwała Nr XVI/136/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 132
 2631. Uchwała Nr XVIII/161/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 132
 2632. 2020-03-23 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA/37708
  Wyświetleń: 131
 2633. 2020-03-23 Zawiadomienie Burmistrz Zdzieszowic o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 131
 2634. Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 131
 2635. Uchwała Nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 131
 2636. Zarządzenie Nr SG.0050.224.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 131
 2637. SG.0050.263.2016
  Wyświetleń: 130
 2638. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu raportu do publicznego wglądu dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 126
 2639. 2020-02-26 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o przedłużonym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 125
 2640. Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 125
 2641. Zarządzenie Nr SG.0050.133.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 125
 2642. Zarządzenie Nr SG.120.14.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 125
 2643. Zarządzenie Nr SG.0050.175.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 124
 2644. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2020r.
  Wyświetleń: 123
 2645. Zarządzenie Nr SG.0050.219.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 marca 2020r.
  Wyświetleń: 123
 2646. 2020-03-23 Decyzja Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 122
 2647. Projekty uchwał na XIX Sesję w dniu 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 121
 2648. Uchwała Nr XV/134/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 121
 2649. Zarządzenie Nr SG.0050.221.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2021r.
  Wyświetleń: 121
 2650. 2020-03-23 Decyzja Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA/37708
  Wyświetleń: 120
 2651. Zarządzenie Nr SG.0050.214.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 marca 2020r.
  Wyświetleń: 120
 2652. Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 119
 2653. Zarządzenie Nr SG.0050.193.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 119
 2654. Zarządzenie Nr SG.0050.194.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 118
 2655. Uchwała Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 117
 2656. Zarządzenie Nr SG.0050.195.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 117
 2657. Zarządzenie Nr SG.0050.218.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 marca 2020r.
  Wyświetleń: 117
 2658. 2020-06-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 116
 2659. Protokół Nr XVII/2020 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 116
 2660. Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 115
 2661. Uchwała Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 113
 2662. Zarządzenie Nr SG.0050.150.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2019r.
  Wyświetleń: 113
 2663. 2020-02-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z art. 79 KPA dot. przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 112
 2664. 2020-03-23 Podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 111
 2665. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2019r.
  Wyświetleń: 110
 2666. Uchwała Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 110
 2667. Zarządzenie Nr SG.120.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 106
 2668. Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 103
 2669. Uchwała Nr XV/128/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 102
 2670. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 101
 2671. Zarządzenie Nr SG.0050.172.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 101
 2672. 2020-02-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_ KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 100
 2673. Ogłoszenie - składanie ofert dotyczących przteargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 100
 2674. Zarządzenie Nr SG.0050.159.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 października 2019r.
  Wyświetleń: 96
 2675. Zarządzenie Nr SG.0050.144.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 95
 2676. Zarządzenie Nr SG.0050.147.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 września 2019r.
  Wyświetleń: 94
 2677. Zarządzenie N