• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GMR/10 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Brak opisu obrazka
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GMR/10
KARTA USŁUGI
ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /Dz. U. z 2013 r., poz.856 z póź. zm ./

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne /Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687/

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej.

Opłaty

82,00 zł. za wydanie zezwolenia

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice nr: 44 88831015 2002 0010 5910 0001

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pok. A-108
tel. (0-77) 40 64 442 fax (0-77) 40 64 444
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 do 15:30
Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19 a za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFwzor_wniosku.pdf

 

Opracowała:

Sylwia Pankiewicz 2017-06-23

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska 2017-06-28

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15803977
w tym miesiącu: 139286
dzisiaj: 19