Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie NR SG.120.17.2021 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

ODTkwestionariusz osobowy (plik .odt)

DOCXkwestionariusz osobowy (plik .docx)

PDFkwestionariusz osobowy (plik .pdf)

Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii:

ODToświadczenie (plik .odt)

DOCXoświadczenie (plik .docx)

PDFoświadczenie (plik .pdf)

Wersja XML