• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice

Program ochrony środowiska jest dokumentem określającym cele i zadania administracji państwowej oraz samorządów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki jego zasobami. Jego opracowanie wynika z artykułu 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), który zobowiązuje zarządy województw, powiatów i gmin do opracowania programów ochrony środowiska, mających na celu realizację polityki ekologicznej państwa.

Część programu ochrony środowiska stanowi plan gospodarki odpadami opracowany, jako odrębny dokument, zgodnie z wymaganiami określonymi w artykule 14 i 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Program ochrony środowiska ma za zadanie pomóc w rozwiązywaniu istniejących problemów, a także przeciwdziałać zagrożeniom, które mogą pojawić się w przyszłości. „Program ochrony środowiska dla gminy Zdzieszowice” jest zarówno długoterminowym planem strategicznym do 2011 roku, jak też planem wdrożeniowym na lata 2004 – 2007.

Program Ochrony Środowiska został podjęty Uchwałą Rady Miejskiej w 2005r.  Nr XXXIV/220/05
PDFProgram Ochrony Środowiska

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska została podjęta PDFUchwałą Nr L/380/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
PDFAktualizacja Programu Środowiska na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2013-2016.

PDFRaport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 16027992
w tym miesiącu: 125368
dzisiaj: 3216

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1