• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach

Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach

 

K o m u n i k a t

PUBLICZNE GIMNAZJUM

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w ZDZIESZOWICACH

zawiadamia,

że dokumentacja uczniów i absolwentów

zlikwidowanej placówki oświatowej

została przekazana do Archiwum Kuratorium Oświaty w Opolu.


Wnioski o odtworzenie dokumentów dotyczących przebiegu nauczania

kierować należy (w formie pisemnej) na adres:

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU

Oddział Dokumentacji Szkolnej

ul. Piastowska 14

45-082 OPOLE

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 16028068
w tym miesiącu: 125444
dzisiaj: 3292

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1