• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 - 2006

W S T Ę P

Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem planistycznym określającym strategię społeczno-gospodarczą gminy na lata 2004-2006, a także wskazuje planowane działania na lata 2007-2013.

Podstawą opracowania planu jest zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej Strategia Rozwoju Miasta i Gminy oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego, co gwarantuje spójność działań wpływających w sposób kompleksowy na rozwój społeczno-gospodarczy.

Plan Rozwoju Lokalnego wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych gminy.

Ma zasadniczy wpływ na przebieg procesów rozwojowych gminy, zgodnych z oczekiwaniami społeczności lokalnej. Zgodność z oczekiwaniami społecznymi gwarantuje opracowanie dokumentu na podstawie założeń ujętych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego, które to dokumenty opracowano w oparciu o szerokie konsultacje społeczne, ankiety, wywiady, zebrania środowiskowe i warsztaty.

Dokument ten stworzony przy tak szerokiej akceptacji społecznej wyszczególnia najistotniejsze problemy mieszkańców i w ten sposób stanowi istotny wkład i podstawę budowy lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.

Burmistrz
Dieter Josef Przewdzing

PDFPlan Rozwoju Lokalnego - Zdzieszowice 2004-2006.pdf

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 16089350
w tym miesiącu: 186726
dzisiaj: 3124

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1