Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Zarządzenie Nr SG.0050.188.2012

Burmistrza Zdzieszowic

z dnia 1 sierpnia 2012r.

w sprawie

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

PDFSG.0050.188.2012

Wersja XML