Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SG.0050.143.2012

Zarządzenie Nr SG.0050.143.2012
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 7 marca 2012r.

w sprawie

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne

PDFSG.0050.143.2012

PDFzałącznik nr 1

Wersja XML