Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję w dniu 20.09.2012r.

PDFw_spr_dokonania_zmian_budzetu_na_2012.pdf 

PDFw_spr_przystapienia_do_realizacji_projektu_Droga_do_sukcesu.pdf

PDFw_spr_rozpatrzenia_skargi_na_dzialalnosc_kieronika_MGOPS-H.P.pdf

PDFw_spr_rozpatrzenia_skargi_na_dzialalnosc_kieronika_MGOPS-K.K..pdf

PDFw_spr_uchwalenia_doplat_do_ceny_za_zbiorowe_zaopatrzenie_w_wode(...).pdf

PDFw_spr_udzielenia_bonifikaty_od_oplaty_z_tytulu_przeksztalcenia_prawa_uzytkowania_wieczystego-projekt_z_10.07.2012.pdf

PDFw_spr_udzielenia_bonifikaty_od_oplaty_z_tytulu_przeksztalcenia_prawa_uzytkowania_wieczystego-projekt_z_30.08.2012.pdf

PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_nabycie_nieruchomosci_polozonej_w_zyrowej.pdf

PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_zamiane_dzialek_w_januszkowicach.pdf

PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_zbycie_nieruchomosci_polozonej_w_krepnej.pdf

PDFw_spr_zmiany_uchwaly_w_spr_uchwalenia_Statutu_osiedla_stara_czesc_miasta_i_osiedla_piastow_I.pdf

PDFw_spr_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej.pdf

Wersja XML