Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacja MGOPS w Zdzieszowicach, NIP, REGON

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach ( NIP: 755 17 31 737; REGON: 004 502 773)  utworzony został Uchwałą nr XI/30/90 Rady Miasta i Gminy w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 1990r. Zadania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały określone w statucie przyjętym Uchwałą Nr XLI/292/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 września 2009r. zmienionym Uchwałą Nr XVII/135/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 stycznia 2012r. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną, podporządkowaną organom gminy. Nadzór nad bieżąca działalnością sprawuje Burmistrz Zdzieszowic. Ośrodek swą działalnością obejmuje obszar Miasta i Gminy Zdzieszowice.
Celem działania ośrodka jest:

 1. współtworzenie lokalnej polityki społecznej,
 2. współtworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 3. doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenia do ich integracji ze środowiskiem,
 4. zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
 5. koordynacja działań pomiędzy innymi podmiotami gminy oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania pomocy społecznej.

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach został powołany na stanowisko przez Burmistrza Zdzieszowic w dniu 02.08.2004r.

PDFUchwała w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

PDFStatut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

PDFUchwała w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

 

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 16254286
w tym miesiącu: 40267
dzisiaj: 9530

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1