• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP MGOPS

Stosownie do art. 8 ust.4 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2015r., poz. 2058 z późn. zm.) Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, że:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 cyt. ustawy  udostępnianie dokumentów nieudostępnionych na stronie BIP następuje na pisemny wniosek, skierowany do kierownika Ośrodka. Wniosek nie jest wymagany w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

DOCwniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15565161
w tym miesiącu: 88582
dzisiaj: 2661