• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2014)

17.12.2014r. godz. 1515 - Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2015 r. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Sprawy bieżące.

22.10.2014r. godz. 1515 - Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji za 2014 rok.

24.09.2014r. godz. 1515 - Zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w miejscowości Żyrowa.

17.09.2014r. godz. 1515 - Zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w miejscowości Żyrowa. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic.

10.09.2014r. godz. 1515 - Zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w miejscowości Żyrowa. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic.

17.06.2014r. godz. 1515 - Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2014 r.

05.06.2014r. godz. 1515 - Analiza sprawozdań z wykonania budżetu za 2013 r. i wniosków Komisji Rady Miejskiej dot. jego wykonania, przygotowanie wniosku absolutoryjnego.

16.05.2014r. godz. 1515 - Analiza sprawozdań z wykonania budżetu za 2013 r. i sporządzenie protokołu z badania zasadności skargi.

14.05.2014r. godz. 1515 - Analiza sprawozdań z wykonania budżetu za 2013 r.

02.04.2014r. godz. 1515 - Kontrola zadań w zakresie pomocy społecznej - zadania własne, sporządzenie protokołu z kontroli.

26.03.2014r. godz. 1515 - Kontrola zadań w zakresie pomocy społecznej - zadania własne

19.03.2014r. godz. 1515 - Kontrola zadań w zakresie pomocy społecznej - zadania własne.

12.02.2014r. godz. 1515 - Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w 2013r. i ich analiza.

15.01.2014r. godz. 1515- Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2013r.

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15565328
w tym miesiącu: 88749
dzisiaj: 2828