Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 w Gminie Zdzieszowice

Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
 1. PDFObwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 2. Zarządzenie Burmistrza Nr SG.0050.402.2014 z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych
  Zarządzenie Burmistrza Nr SG.0050.408.2014 z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zdzieszowice
  Zarządzenie Burmistrza Nr SG.0050.409.2014 z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zdzieszowice
  Zarządzenie Burmistrza Nr SG.0050.413.2014 z dnia 25 maja 2014r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zdzieszowice
 3. PDFInformacja o zasadach wpisania się do rejestru wyborców obywateli polskich i cudzoziemców oraz udostępniania rejestru wyborców
  - PDFWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
  - PDFWniosek o skreślenie z rejestru wyborców
  - PDFWniosek o udostępnienie rejestru wyborców
  - PDFPisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 4. PDFInformacja o dopisaniu do spisu wyborców i pobieraniu zaświadczeń o prawie do głosowania
  - PDFWniosek o dopisanie do spisu wyborców
  - DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców (plik .doc)
  - ODTWniosek o dopisanie do spisu wyborców (plik .odt)
  - PDFWniosek o dopisanie do spisu wyborców - wyborca niepełnosprawny
  - DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców - wyborca niepełnosprawny (plik .doc)
  - ODTWniosek o dopisanie do spisu wyborców - wyborca niepełnosprawny (plik .odt)
  - PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
  - DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (plik .doc)
  - ODTWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (plik .odt)

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Pozostałe informacje

Wersja XML