Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SG.0050.375.2014

Zarządzenie Nr SG.0050.375.2014

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 7 marca 2014r.

w sprawie

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2014 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

PDFSG.0050.375.2014

PDFZałącznik nr 1

Wersja XML