Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Pozwolenia wodnoprawne
  Data modyfikacji: 25-01-2021 11:38
 2. 2021-01-19 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wniosek Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
  Data utworzenia: 25-01-2021 11:37
 3. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach (ze środków RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
  Data modyfikacji: 25-01-2021 11:00
 4. Dane przestrzenne
  Data modyfikacji: 25-01-2021 09:20
 5. Projekty uchwał na XXX Sesję w dniu 27 stycznia 2021 r.
  Data modyfikacji: 25-01-2021 09:06
 6. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Data modyfikacji: 25-01-2021 09:05
 7. GL.ZUZ.3.4210.130m.2020.BS Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, na wniosek WiK Sp. z o.o. w Zdzieszowicach, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb eksploatacji ujęcia wody Krępna
  Data modyfikacji: 25-01-2021 08:06
 8. Uchwała Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Data modyfikacji: 25-01-2021 08:03
 9. Uchwała Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Data modyfikacji: 25-01-2021 07:55
 10. Protokół Nr XXIX/2020 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2020r.
  Data modyfikacji: 22-01-2021 12:13
Wersja XML