Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. IN/05 - Wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Data modyfikacji: 04-07-2022 15:04
 2. IN/04 - Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
  Data modyfikacji: 04-07-2022 15:03
 3. IN/01 - Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Data modyfikacji: 04-07-2022 15:02
 4. IN/03 - Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Data modyfikacji: 04-07-2022 15:01
 5. IN/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu
  Data modyfikacji: 04-07-2022 15:00
 6. Świadczone usługi
  Data modyfikacji: 04-07-2022 14:51
 7. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.
  Data modyfikacji: 04-07-2022 14:28
 8. Interpelacja w sprawie przygotowania przez Pracowników UM wykazu wszystkich śmietników wraz z ich lokalizacją znajdujących się na terenie Gminy Zdzieszowice- 30.04.2022r.
  Data modyfikacji: 04-07-2022 11:48
 9. Protokół Nr XLV/2022 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 19 maja 2022r.
  Data modyfikacji: 04-07-2022 11:45
 10. Zarządzenia Burmistrza z roku 2022
  Data modyfikacji: 01-07-2022 09:40
Wersja XML