Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Inne
  Data modyfikacji: 27-01-2020 14:49
 2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Data utworzenia: 27-01-2020 14:48
 3. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Data modyfikacji: 27-01-2020 14:37
 4. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2020 i statystycznej liczbie dzieci
  Data utworzenia: 27-01-2020 14:36
 5. Adaptacja części budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach na siedzibę MGOPS w Zdzieszowicach
  Data modyfikacji: 27-01-2020 11:11
 6. Konkursy ofert
  Data modyfikacji: 27-01-2020 11:08
 7. Zarządzenia Burmistrza z roku 2020
  Data modyfikacji: 27-01-2020 11:04
 8. Zarządzenie Nr SG.0050.198.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 stycznia 2020r.
  Data utworzenia: 27-01-2020 11:04
 9. Wyniki otwartego konkursu dla klubów sportowych
  Data modyfikacji: 24-01-2020 15:26
 10. Pozwolenia wodnoprawne
  Data modyfikacji: 24-01-2020 14:51
Wersja XML