Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2014 r.

PDFw-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.pdf

PDFw-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-zdzieszowice.pdf

PDFw-sprawie-przystapienia-do-programu-pn-opolska-karta-rodziny-i-seniora.pdf

PDFw-sprawie-przyjecia-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-gminy-zdzieszowice-na-lata-2014-2020.pdf

PDFw-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-zdzieszowice-na-rok-2014.pdf

PDFw-sprawie-programu-oslonowego-pomoc-gminy-w-zakresie-dozywiania.pdf

PDFw-sprawie-okreslenia-zasad-zwrotu-wydatkow-w-zakresie-dozywiania-w-formie-posilku.pdf

PDFw-sprawie-dostosowania-opisu-granic-okregow-wyborczych-gminy-i-obwodow-glosowania-gminy.pdf

PDFw-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-na-2014-r.pdf

PDFw-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-na-2014r-korekta-z-25-marca-2014r.pdf

Wersja XML