Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r.

PDFw sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - Januszkowice

PDFw sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - Oleszka

PDFw sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Jasionej przy ulicy Głównej, udzielenia bonifikaty przy ich zbyciu oraz zastosowania innej stopy procentowej dla rat niespłaconej części ceny nabycia lokali

PDFw-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf

PDFw-sprawie-ustalenia-stawki-procentowej-oplaty-adiacenckiej.pdf

PDFw-sprawie-przekazania-skargi.pdf

PDFw-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-na-2014-r.pdf

Wersja XML