Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SG.0050.400.2014

Zarządzenie Nr SG.0050.400.2014

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2014 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

PDFSG.0050.400.2014

PDFZałącznik

Wersja XML