Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 r.

PDFw sprawie zmiany uchwały nr LII/406/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do 2015 roku

PDFw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic

PDFw-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-bonifikaty-od-oplaty-za-przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci.pdf

PDFw-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-budynkiem-szaletu-miejskiego.pdf

PDFw-sprawie-przyjecia-zmiany-statutu-zwiazku-gmin-slaska-opolskiego-w-opolu.pdf

PDFw-spr-zm-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf

PDFw-spr-zatwierdzenia-sprawozdania-mgoksir.pdf

PDFw-spr-wysokosci-i-zasad-ustalania-oraz-rozliczania-dotacji-celowej-dla-podmiotow-prowadzacych-zlobki.pdf

PDFw-spr-udzielenia-pelnomocnictwa.pdf

PDFw-spr-likwidacji-przedszkola-i-szkoly-podstawowej.pdf

PDFw-spr-dokonania-zm-budzetu.pdf

Wersja XML