• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 r.

PDFw sprawie zmiany uchwały nr LII/406/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do 2015 roku

PDFw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic

PDFw sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.pdf

PDFw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szaletu miejskiego.pdf

PDFw sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf

PDFw spr zm. wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFw spr zatwierdzenia sprawozdania MGOKSiR.pdf

PDFw spr wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki(...) .pdf

PDFw spr udzielenia pełnomocnictwa.pdf

PDFw spr. likwidacji Przedszkola i Szkoły Podstawowej.pdf

PDFw spr dokonania zm budżetu.pdf

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 16089655
w tym miesiącu: 187031
dzisiaj: 3429

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1