Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach na rok szkolnym 2014/2015

Zarządzenie nr 2/2014

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach

z dnia 28.02.2014 r.

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach na rok szkolnym 2014/2015

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7) w uzgodnieniu
z Burmistrzem Zdzieszowic, Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach zarządza, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 oraz odpowiadające im liczby punktów:

 1. rodzice oboje pracujący/studiujący, 2 pkt,
 2. jedno z rodziców pracujące/studiujące, 1 pkt,     
 3. rodzice oboje pracujący w pełnym wymiarze, 1 pkt,               
 4. rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola,  2 pkt,         
 5. dziecko objęte opieką kuratora sądowego/ asystenta rodziny, 4 pkt.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2014/2015.

 

Wersja XML