Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2014 r.

TIFw spr wyrażenia zgody na sprzedaż lokali uzytkowych połozonych w Rozwadzyt przy ul. Szkolnej na rzecz ich najemców.tif

TIFw spr wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Zdzieszowicach.tif

TIFw spr wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych połozonych w Zdzieszowicach.tif

PDFw sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

PDFw sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice

PDFw-spr-dokonania-zmian-budzetu.pdf

PDFw-spr-nieodplatnego-przekazania-utrzymania-witryny-internetowej-gmin-tworzacych-aglomeracje-opolska.pdf

PDFw-spr-zmiany-statutu-gminy-zdzieszowice.pdf

PDFw-sprawie-zm-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf

PDFw-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-podwyzszenia-kryterium-dochodowego.pdf

PDFw spr wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do "Wodociągi i Kanalizacja" Spółki z ograniczona odpowiedzialnością, wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości przekraczającej 100.000,00 zł

PDFinformacja-o-dzialalnosci-klubow-sportowych.pdf

PDFWykorzystanie obiektów sportowych - Kąpielisko Miejskie, Stadion Miejski, Hala Sportowa, kino

Wersja XML