Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.

PDFw-spr-dokonania-zmian-budzetu.pdf
PDFw-spr-rozpatrzenia-skargi-na-dzialalnosc-burmistrza-zdzieszowic.pdf
PDFw-spr-ustalenia-sieci-publicznych-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych.pdf
PDFw-spr-zmiany-siedziby-obwodowej-komisji-wyborczej-wyborczej.pdf
PDFw-spr-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
PDFsprawozdanie-z-dzialalnosci-spolki-wik.pdf

Wersja XML