Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SG.120.15.2014

Zarządzenie Nr SG.120.15.2014
Burmistrza Zdzieszowic

z dnia 6 października 2014r.

w sprawie

przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

PDFSG.120.15.2014

PDFZałącznik nr 1

Wersja XML