Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r (VII kadencja)

PDFw spr ustalania zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFw spr dokonania zmian budżetu na 2014 rok
PDFw spr powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFw spr powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFw spr przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
PDFw-spr-ustalenia-wynagrodzenia-burmistrza-zdzieszowic.pdf
PDFw spr wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
PDFw spr wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
PDFw spr zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice

Wersja XML