• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r (VII kadencja)

PDFw spr ustalania zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFw spr dokonania zmian budżetu na 2014 rok
PDFw spr powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFw spr powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
PDFw spr przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
PDFw spr ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic.pdf
PDFw spr wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
PDFw spr wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
PDFw spr zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15804231
w tym miesiącu: 139540
dzisiaj: 273