• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)

PDFw spr dokonania zmian budżetu na 2014 r..pdf
PDFw spr określenia trybu oraz zakresu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach .pdf
PDFw spr powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i sportu.pdf
PDFw spr uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych.pdf
PDFw spr uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2015r..pdf
PDFw spr uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2015 roku.pdf
PDFw spr wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i sportu.pdf
PDFw spr wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.pdf
PDFw spr zmiany uchwały w spr powołania i ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.pdf
PDFw spr zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15565612
w tym miesiącu: 89033
dzisiaj: 3112