Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numer ogłoszenia: 138382 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 126222 - 2015 data 27.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Żłobek Samorządowy, Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 77 484 26 30, fax. 77 484 26 30.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

II.2) Tekst, który należy dodać:

 

Wersja XML