Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.

PDFw spr przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu.pdf
PDFw spr wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Zdzieszowicach.pdf
PDFw spr wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Żyrowej.pdf

PDFw spr dokonania zmian budzetu na 2015 r..pdf
PDFw spr wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12.pdf
PDFw spr zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników.pdf
PDFw spr zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.pdf
 

Wersja XML