• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

PDFStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice - projekt zmian, tekst ujednolicony

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

JPEGRysunek studium określający uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

JPEGRysunek studium określający kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

JPEGRysunek prognozy

JPEGRysunek zmiany studium

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 16029284
w tym miesiącu: 126660
dzisiaj: 4508

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1