Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2016 roku

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie uchwały nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice oraz uchwały oraz § 4 uchwały nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Zdzieszowice, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2016 roku.

Zarządzenie Burmistrza:

PDFSG.0050.153.2015 (44,61KB)

Ogłoszenie o konkursie:

PDFzałącznik - ogłoszenie o konkursie (88,49KB)

Rozstrzygnięcie konkursu

Zarządzenie Burmistrza: PDFSG.0050.168.2016 (47,42KB)

PDFzałącznik do zarządzenia - rozstrzygnięcie konkursu (57,19KB)

Dokumenty do pobrania

Wzór wniosku:

DOCXwzór wniosku (plik docx) (35,28KB)
ODTwzór wniosku (plik odt) (22,72KB)
PDFwzór wniosku (plik pdf) (66,03KB)

Ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy (plik pdf) (81,33KB)

Wzór sprawozdania:

DOCXwzór sprawozdania (plik docx) (69,50KB)
ODTwzór sprawozdania (plik odt) (28,14KB)
PDFwzór sprawozdania (plik pdf) (149,60KB)