Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory uzupełniające

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w 1-mandatowym okręgu wyborczym nr 6 zarządzone na dzień 23 kwietnia 2017 r.

PDFObwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2017 r. Komisarza Wyborczego w Opolu II o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2017 r.

PDFZestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 6, utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Zdzieszowicach sporządzone dnia 23 kwietnia 2017 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Zdzieszowicach.

PDFProtokół z wyborów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach sporządzony dnia 23 kwietnia 2017r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Zdzieszowicach.

PDFProtokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

PDFInformacja Burmistrza Zdzieszowic o udostępnianiu spisu wyborców

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

PDFObwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 marca 2017 roku numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

PDFKomunikat Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Zdzieszowicach

PDFZarządzenie NR SG.0050.326.2017 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach - informacja o składzie komisji

PDFObwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lutego 2017 r. o numerze i granicach okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego II w Opolu z dnia 6 lutego 2017 r.

PDFZarządzenie nr 10/17 Wojewody Opolskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego


Miejska Komisja Wyborcza

PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 28 marca 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r.

PDFKomunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 13 marca 2017 r. - przyznanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych

PDFInformacja o dyżurze Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach w dniu 14 marca 2017 r.

PDFInformacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach

PDFUchwała Nr 4/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Zdzieszowicach

PDFUchwała Nr 3/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rady Miejskiej w Zdzieszowicach zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r.

PDFUchwała Nr 2/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach

PDFUchwała Nr 1/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach


Druki do pobrania

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego


Zgłaszanie kandydatów na radnych

 1. DOCZgłoszenie listy kandydatów na radnych
 2. DOCWykaz poparcia
 3. Oświadczenie kandydata - zgoda na kandydowanie
 4. Oświadczenie lustracyjne
 5. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 6. Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim

Zgłoszenie do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach

Zgłoszenie kandydata do terytorialnej komisji wyborczej 


Zgłoszenie do składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDFKomunikat Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Zdzieszowicach

PDFZgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (PDF)
DOCZgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (DOC)
 

Wersja XML