Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obsługa procedur naboru na wolne stanowisko pracownika samorządowego

Niniejszym informujemy Cię, że w celu obsługi procedur naboru na wolne stanowisko pracownika samorządowego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej opisujemy to szczegółowo.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach reprezentowany przez Burmistrza Zdzieszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Najlepiej skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną iod@zdzieszowice.pl lub zadzwonić na nr (+48) 77 40 64 415.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nasz Urząd?

Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji procedur naboru na stanowisko pracownika samorządowego.

Obowiązek prawny związany z przetwarzaniem Twoich danych (art. 6 ust.1 lit c RODO) nakładają na nas następujące akty prawne:

W przypadku gdy w dokumentach aplikacyjnych podasz nam więcej danych ponad te, które wymagamy na podstawie powyższych aktów prawnych, będziemy te dodatkowe przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO).

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe i co się stanie w przypadku gdy ich nie podasz?

Podanie informacji, które są wymagane w ogłoszeniu o naborze, jest wymogiem prawa, w przypadku ich niepodania Twoja oferta nie zostanie zakwalifikowana do następnego etapu naboru.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Długość przechowywania danych jest określona w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej administratora danych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia.

Jakie uprawnienia wobec naszego Urzędu w zakresie przetwarzanych danych posiadają osoby, których dane przetwarzamy?

Przysługują Ci następujące prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

Komu możesz się poskarżyć na sposób przetwarzania danych osobowych w naszym Urzędzie?

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wersja XML