Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wparcie w 2020 r. zadań publicznych

Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniami z dnia 24 lutego 2020 r. dokonał podziału środków na realizację w 2020 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartych konkursów ofert ogłoszonych 22 stycznia 2020 roku.
 
Decyzje Burmistrza:

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integracyjne, rehabilitacja)

PDFSG.0050.208.2020

Pomoc społeczna realizowana poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

PDFSG.0050.209.2020

Wersja XML