Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2020r.

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2020 r. (4,93MB)

PDFObjaśnienia do wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2020 r. (13,58MB)

PDFSprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone za 2020 r. (259,34KB)

PDFSprawozdanie o wydatkach z wykonania zadań zleconych za 2020 r. (439,55KB)

PDFSprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 r. (1,38MB)

PDFSprawozdanie z wykorzystania środków przeznaczonych dla Samorządów Mieszkańców za 2020 r. (193,60KB)

PDFSprawozdanie z wykorzystania środków zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 r. (198,43KB)

PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 r. (1,85MB)

PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 r. - korekta (1,68MB)

PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020 Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach (8,00MB)

PDFSprawozdanie z wykorzystania środków finansowych za 2020 r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Zdzieszowice, dz.851 rozdz.85153 i rozdz. 85154 (1,39MB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2020 r. obsługiwanych przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach (8,82MB)

PDFInformacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zdzieszowice (1,44MB)

PDFStopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (212,44KB)