Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wparcie w 2021 r. zadania publicznego

Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniem z dnia 21 maja 2021 r. dokonał podziału środków na realizację  w 2021 roku zadań z zakresu  pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym dla organizacji pozarządowych które przystąpiły do otwartych konkursów ofert ogłoszonych 20 kwietnia 2021 roku.
 
Decyzja Burmistrza:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integracyjne, rehabilitacja).

PDFSG.0050.381.2021

Wersja XML