Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

19.08.2021 - Podanie do publicznej wiadomości decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Podanie do publicznej wiadomości decyzji znak GL.ZUZ.1.4210.362.2021.JPŁ z dnia 19 sierpnia 2021 r., udzielającą pozwolenia wodnoprawnego spółce EHN S.A. z siedzibą w Studzienicach (43-215) przy ul. Jaskółek 12, na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz wały przeciwpowodziowe linii kablowych SN 15 kV, pod dnem rzeki Odry w km 86+300 oraz lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. podziemnych linii kablowych SN-15 kV (2x) (3x) YHAKXS 1x240/50 mm212/20 kV, na potrzeby zasilania projektowanego zespołu elektrowni fotowoltaicznych 9 x 999 kV Januszkowice.

PDFDecyzja-ZZWP-2021-08-19.pdf (393,39KB)