Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stawki podatkowe na 2022 rok

STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA 2022 ROK

podatek od nieruchomości

PDFUchwała Nr XXXVII/299/2021 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 4 listopada 2021 r. poz. 2800)

podatek rolny

PDFKomunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów bedącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z dnia 20 października 2021 r. poz. 951); cenę ogłoszono w wysokości 61,48 zł/1dt (q).

1) stawka dla gruntów gospodarstw rolnych ( równowartość pieniężna 2,5 q żyta) tj. 153,70 zł/ ha przeliczeniowy,
2) stawka dla pozostałych gruntów rolnych ( równowartość pieniężna 5 q żyta) tj. 307,40 zł/ ha fizyczny.

podatek leśny

PDFKomunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z dnia 20 października 2021 r. poz. 950); cenę ogłoszono w wysokości 212,26 zł/1m3.

1) stawka dla lasów innych niż w pkt 2 ( równowartość pieniężna 0,220 zł/ m3 drewna) - 46,6972 zł/ha fizyczny,
2) stawka dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych (50% stawki) - 23,3486 zł/ha fizyczny.

podatek od środków transportowych

PDFUchwała Nr XXXVII/300/2021 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 4 listopada 2021 r. poz. 2801)

opłata targowa - obecnie nie jest pobierana

PDFUchwała Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. Poz. 2945)

PDFUchwała Nr XLI/332/2022 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 9 marca 2022 r. Poz. 754)

Wersja XML