Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-05-20 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

Informacja o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 2233 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek (bez znaku) z dnia 28.12.2021 r. (data wpływu 29.12.2021 r.) uzupełnionego dnia 13.05.2022 r. oraz dnia 19.05.2022 r. Pana Fryderyka Jakubek, 47 - 330 Zdzieszowice, Rozwadza, ul. Korfantego 7, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

1. wykonanie urządzenia wodnego, stawu służącemu celom rolniczym wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
2. szczególne korzystanie z wód, polegające na użytkowaniu wody znajdującej się w stawie, poprzez zatrzymanie wody gruntowej michem, a nadmiar odprowadzany będzie do istniejącego rowu melioracyjnego,
3. wykonanie urządzenia wodnego, w zakresie przebudowy rowu melioracyjnego, polegającej na jego częściowym zarurowaniu.
Zasięg oddziaływania wynikający z planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz z zamierzonego korzystania z wód dotyczy:
- działki ewidencyjnej nr 565 a. m. 4 obręb Rozwadza,
- działki ewidencyjnej nr 564 a. m. 4 obręb Rozwadza.

PDFinformacja (47,17KB)