Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie parkingu za blokiem Piastów 7 w Zdzieszowicach oraz budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na Os. Piastów I w Zdzieszowicach (przy bloku nr 9)

27.05.2022 r.

Numer ogłoszenia : 2022/BZP 00181791/01

Identyfikator postępowania : ocds-148610-0abc1931-dd89-11ec-9a86-f6f4c648a056

Postępowanie o udzielenie zamówienia na : 1) Wykonanie parkingu za blokiem Piastów 7 w Zdzieszowicach 2) Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na Os. Piastów I w Zdzieszowicach (przy bloku nr 9)

Dokumenty :

ogłoszenie o zamówieniu PDF08da3fad-330c-510a-c8d7-58000ef0009a.pdf (134,83KB)
DOCswz parking Piastów I.doc (267,00KB)
ZIPDOKUMENTACJA ŹRÓDŁOWA.zip (18,09MB)
ODTZałącznik nr 6 do SWZ.odt (69,86KB)
 


Pliki j.w. z podpisem elektronicznym :

XADESswz parking Piastów I.doc.XAdES (5,25KB)
XADESDOKUMENTACJA ŹRÓDŁOWA.zip.XAdES (5,26KB)
XADESZałącznik nr 6 do SWZ.odt.XAdES (5,26KB)
 


Wyjaśnienia oraz zmiana treści swz :  PDFZapytania + zmiana treści SWZ-sig.pdf (155,66KB)  PDF10. Przedmiar parking korekta.pdf (229,81KB)
 


13.06.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf (123,04KB)
Z powodu problemów technicznych po stronie miniPortalu otwarcie ofert na godzinę 12:00 nie było możliwe. Komunikat w tej sprawie:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/trudnosci-z-dodaniem-nowego-postepowania-oraz-edycji-na-miniportalu

Informacja z otwarcia ofert : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 5-sig.pdf (126,08KB) (w tekście informacji w trzecim wierszu błędnie podano datę 19.05.2021r., winno być 13.06.2022r.)


24.06.2022 r.

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf (209,57KB)