Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-06-14 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.06.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na wniosek osoby fizycznej, złożony pismem (bez znaku) z dnia 28.01.2022 r. (data wpływu 03.02.2022r.) ostatecznie uzupełnionego dnia 08.06.2022 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: użytkowanie wody znajdującej się w stawach i rowach: na zatrzymanie wody w rowie R - J, podniesienie wody w stawach, poborze wody z rowu R - J oraz zrzucie wody ze stawów, dla istniejących stawów rybnych w miejscowości Jasiona w gminie Zdzieszowice.

Zasięg oddziaływania wynikający z zamierzonego korzystania z wód obejmuje działki ewidencyjne:
nr 286, 287, 288, 289, 290 300, 301, 302 a.m. 3 obręb Zakrzów, gmina Gogolin,
nr 70/2 a.m. 4 obręb Zakrzów, gmina Gogolin,
nr 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 33/1, a.m. 1 obręb Jasiona, gmina Zdzieszowice

PDFObwieszczenie (63,28KB)