Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa laptopów w ramach programu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR

29.07.2022r.

Numer ogłoszenia : 2022/BZP 00283554/01

Identyfikator postępowania : ocds-148610-8a8e48d6-0f0f-11ed-8000-d680d39e541a

Postępowanie o udzielenie zamówienia na : Zakup i dostawa laptopów w ramach programu Wsparcie dzieci i wnuków byłych

                                                                pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR

Dokumenty :

ogłoszenie o zamówieniu PDF08da7133-823f-d328-c4a1-54000e52ac4e.pdf (105,72KB)
DOCswz laptopy PGR.doc (268,00KB)
ODTzałacznik nr 1 do swz - OPZ.odt (58,11KB)
ODTzałącznik nr 5 do swz - wzór umowy.odt (55,42KB)
 


Pliki j.w. z podpisem elektronicznym :

XADESswz laptopy PGR.doc.XAdES (5,24KB)
XADESzałacznik nr 1 do swz - OPZ.odt.XAdES (5,26KB)
XADESzałącznik nr 5 do swz - wzór umowy.odt.XAdES (5,28KB)
 


PDFZapytania do treści SWZ-sig.pdf (126,22KB)
 


08.08.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf (123,05KB)
Informacja z otwarcia ofert : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 5-sig.pdf (126,02KB)
 


PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf (350,90KB)