Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-08-08 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 401 ust.3, 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn.zm.), informuję, o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.4210.35.2022.KS z dnia 8 sierpnia 2022 r., udzielającej osobie fizycznej, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: użytkowanie wody znajdującej się w stawach i rowach: na zatrzymanie wody w rowie R - J, podniesienie zwierciadła lustra wody w stawach, poborze wody z rowu R - J oraz zrzucie wody ze stawów, dla potrzeb eksploatacji istniejących stawów rybnych w m. Jasiona w gminie Zdzieszowice.

Zasięg oddziaływania wynikający z zamierzonego korzystania z wód obejmuje działki ewidencyjne:

nr 286, 287, 288, 289, 290 300, 301, 302 a.m 3 obręb Zakrzów, gmina Gogolin,
nr 70/2 a.m. 4 obręb Zakrzów, gmina Gogolin,
nr 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13,14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 33/1, a.m. 1 obręb Jasiona, gmina Zdzieszowice.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w Zarządzie Zlewni w Opolu, przy ul. Odrowążów 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, po wcześniejszym ustaleniu terminu:
- telefonicznie pod nr 77 407-47-16, 77 407-47-20
- e-mail:

Zgodnie z art. 401 ust.4, ustawy Prawo wodne, obwieszczenia podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej BIP na stronach podmiotowych urzędów:

1/ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach: https://wodypolskie.bip.gov.pl

2/ Urzędu Miejskiego w Gogolinie: https://bip.gogolin.pl

3/ Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach: https://bip.zdzieszowice.pl

4/Starostwa Powiatowego w Krapkowicach: https://bip.powiatkrapkowicki.pl

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, ww. urzędów.

PDFObwieszczenie (79,93KB)