Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2013 roku

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie uchwały nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice oraz uchwały nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Zdzieszowice, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2013 roku.

Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic

PDFSG.0050.254.2013

Ogłoszenie o konkursie

PDFzałącznik nr 1

Rozstrzygnięcie konkursu

PDFSG.0050.262.2013

PDFzałącznik nr 1

Dokumenty do pobrania

Wzór wniosku:

DOCwzór wniosku (plik .doc)

ODTwzór wniosku (plik .odt)

PDFwzór wniosku (plik .pdf)

Ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy (plik .pdf)

Wzór sprawozdania:

DOCwzór sprawozdania (plik .doc)

ODTwzór sprawozdania (plik .odt)

PDFwzór sprawozdania (plik .pdf)

Wersja XML