Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic z 25 kwietnia 2013 r. w związku z przekwalifikowaniem Zakładu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach

W związku z przekwalifikowaniem Zakładu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach z zakładu o podwyższonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wpłynął  Raport o Bezpieczeństwie Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach (na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz.U. Nr 62, poz.627 oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku - Dz. U. Nr 197, poz.1632).

PDFRaport o Bezpieczeństwie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach 

Wersja XML