Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Samorządowe 2014

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i na Burmistrza Zdzieszowic w 2014 r.

Sprawozdania finansowe - informacje dla komitetów wyborczych

PDFWyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie postępowania z nadwyżką środków pozyskanych przez komitet wyborczy nad poniesionymi wydatkami

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego

Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne PKW

Wizualizacja wyborów samorządowych PKW

Miejska Komisja Wyborcza w Zdzieszowicach (2014)

Skład, adres, harmonogram dyżurów, uchwały oraz obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o zasadach wpisania się do rejestru wyborców obywateli polskich i cudzoziemców oraz udostępniania rejestru wyborców

Ogłoszenia, Zarządzenia, Obwieszczenia

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin

Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej - informacje ogólne

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

DOCWzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dostosowany do głosowania w gminie Zdzieszowice

PDFWzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dostosowany do głosowania w gminie Zdzieszowice

Finansowanie kampanii wyborczej

Formularz RG-1: Wersja PDF, Wersja DOC (formularz ze strony Biuletynu Informacji Publicznej GUS)

Zgłoszenie NIP-2: PDF - do wydruku, PDF - interaktywny (formularze ze strony Ministerstwa Finansów)

Tworzenie komitetów wyborczych

Wersja XML