Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFInformacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.


Załącznik nr 1: DOCzgłoszenie listy kandydatów na radnych

Załącznik nr 1: PDFzgłoszenie listy kandydatów na radnych


Załącznik nr 2: DOCpoparcie listy kandydatów

Załącznik nr 2: PDFpoparcie listy kandydatów


Załącznik nr 3: DOCoświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Załącznik nr 3: PDFoświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie


Załącznik nr 4: DOCoświadczenie lustracyjne

Załącznik nr 4: PDFoświadczenie lustracyjne


Załącznik nr 5: DOCinformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Załacznik nr 5: PDFinformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego


Załącznik nr 6: DOCoświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim

Załącznik nr 6: PDFoświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim

Wersja XML