Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

PDFInformacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.


Załącznik nr 1: DOCzgłoszenie kandydata na Burmistrza

Załącznik nr 1: PDFzgłoszenie kandydata na Burmistrza


Załącznik nr 2: DOCoświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Załącznik nr 2: PDFoświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie


Załącznik nr 3: DOCoświadczenie lustracyjne

Załącznik nr 3: PDFoświadczenie lustracyjne


Załącznik nr 4: DOCinformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Załącznik nr 4: PDFinformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Wersja XML